Blog

Kun jij als gevolg van de Corona crisis de alimentatie niet meer betalen? Lees hier welke mogelijkheden er zijn! [Personen- en familierecht] [Alimentatie]

Kun jij als gevolg van de Corona crisis de alimentatie niet meer betalen? Lees hier welke mogelijkheden er zijn! [Personen- en familierecht] [Alimentatie]

07-05-2020

Nagenoeg iedereen wordt door de huidige Corona crisis getroffen. Er komt steeds meer duidelijkheid over de financiële gevolgen voor diegenen die hun inkomen hebben zien verminderen. En daardoor ook meer helderheid over de vraag of alimentatie moet worden doorbetaald. Hoe zit het precies?

Deel dit artikel

Naar het overzicht

Alimentatiebijdrage

Alimentatie wordt betaald omdat hier een afspraak over is gemaakt of omdat de rechtbank dit heeft bepaald. Het bedrag dat betaald moet worden, is bepaald aan de hand van de toen geldende uitgangspunten, zoals bijvoorbeeld het inkomen dat toen werd verdiend. In een leven kan veel veranderen. De Corona crisis maakt dat eens te meer duidelijk. Mensen krijgen kinderen, verhuizen, of krijgen een andere baan. Maar soms raken mensen hun baan juist kwijt zonder dat er een vergelijkbaar inkomen voor in de plaats treedt. De alimentatie kan dan niet meer worden betaald.

Wijziging van omstandigheden

De wet bepaalt gelukkig dat een alimentatiebijdrage kan worden gewijzigd bij een relevante wijziging van omstandigheden. Daaronder valt ook (met name) het verlies aan inkomen. Niet ieder verlies aan inkomen is meteen een wijziging van omstandigheden. Het berekenen van een alimentatiebijdrage is en blijft maatwerk. Het kan bijvoorbeeld zijn dat het inkomen is gewijzigd, maar dat kort daarvoor ook de woonlasten lager waren geworden. Per saldo kan dan nog steeds de huidige bijdrage worden betaald. Er moet dus een nieuwe berekening worden gemaakt aan de hand van alle huidige omstandigheden.

Is de Corona crisis een gewijzigde omstandigheid?

Zolang er geen andere omstandigheden zijn gewijzigd en enkel het inkomen (behoorlijk) is gedaald door de Corona crisis, is eigenlijk direct duidelijk dat de alimentatie niet meer (geheel) betaald kan worden. Het is belangrijk om dan direct aan de bel te trekken bij de ex-partner die de alimentatie ontvangt voor hem/haar of voor de kinderen. Bij voorkeur dient er dan een overleg plaats te vinden. Gelukkig heb ik de afgelopen periode gemerkt dat er veel overleg mogelijk is. Discussies die voorheen wel eens werden gevoerd, verdwijnen naar de achtergrond. Een ieder begrijpt dat de gevolgen van de Corona crisis ongekend zijn en buiten ieders invloedssfeer liggen. Maar soms is overleg niet mogelijk en dient een procedure te volgen. Dit kan in de vorm van een spoedvoorziening. Rechtbanken zijn nog steeds gesloten, maar duidelijk is inmiddels wel dat dit soort spoedzaken met voorrang zullen worden behandeld.

Wat te doen?

Bij een verzoek tot verlaging van de bijdrage zul je het verzoek wel moeten onderbouwen. Je kunt niet volstaan met het verwijzen naar de Corona crisis en het innemen van de stelling dat je niet meer kunt betalen. Je zult dus aan de hand van inkomensgegevens duidelijk moeten maken waar de verlaging uit bestaat. Bij mensen in loondienst die hun baan zijn verloren of minder uren betaald krijgen, is dit vaak direct duidelijk. Maar bij ondernemers is dit lastiger vast te stellen. De gevolgen zijn vaak niet direct helder. Ook zijn er veel regelingen voor ondernemers die de daling van het inkomen juist weer opvangen. Te denken is aan de regeling NOW (Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud), TOGS (Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren) en de Tozo (Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandige Ondernemers). Je zult duidelijk moeten maken of je een beroep kunt doen op deze regelingen (en of je dat hebt gedaan) of juist niet. Overleg met de boekhouder/accountant is in deze dus een vereiste.

Kom in actie!

In principe geldt dat de alimentatie moet worden doorbetaald zolang er geen andere afspraken zijn gemaakt of zolang de rechtbank niet een ander bedrag heeft vastgesteld. Ga dus niet zomaar opeens een lager bedrag betalen. Als het water je echt aan de lippen staat, betaal dan in ieder geval wat je kunt, informeer de ex-partner daar direct over en onderneem actie om tot afspraken te komen of juridische bijstand in te schakelen. Kom je er niet uit, dan help ik je daar graag bij.

 

 
Mr. M.J. (Mirte)
van Lingen
+31 (0)72 515 55 44
+31 (0)72 515 54 93
vanLingen@rensenadvocaten.nl
Meer over Mirte