Blog

Corona en contracten: wat te doen met vouchers?

Corona en contracten: wat te doen met vouchers?

16-04-2020

Door de corona crisis kunnen naar verwachting veel bedrijven niet aan hun contractuele verplichtingen voldoen. Veel bedrijven bieden vouchers aan. Ben je verplicht deze te accepteren?

Deel dit artikel

Naar het overzicht

Contracten niet nakomen door corona maatregelen

Naar verwachting zal de impact van de corona crisis groot zijn. Veel ondernemingen voorzien nu al dat ze niet aan hun verplichtingen kunnen voldoen. Of verwachten dat hun leveranciers of afnemers hier niet aan kunnen voldoen. Hoe kun je dit zo goed mogelijk juridisch aanpakken? Er is nog geen rechtspraak over corona of vergelijkbare situaties, maar uit de wet kun je wel e.e.a. opmaken. In mijn eerdere blog: https://www.rensenadvocaten.nl/blog/2020/04/14/corona-en-overmacht schreef ik over overmacht. En dat het goed kan zijn dat een schuldenaar door de corona crisis geen schadevergoeding hoeft te betalen. De schuldeiser kan beter de overeenkomst ontbinden, om op die manier zijn geld terug te krijgen.

Vouchers verplicht aanvaarden?

Veel bedrijven bieden vouchers aan. Om de geboekte reis later te kunnen maken. De opleiding later alsnog te volgen of de geboekte behandeling uit te stellen. Dit is niet altijd gewenst. Is een schuldeiser verplicht een voucher of tegoedbon te aanvaarden?

Overmacht of onvoorziene omstandigheden

Naast de regels over overmacht kent de wet in artikel 6:258 BW een bepaling over onvoorziene omstandigheden. Deze bepaling houdt in dat de rechter op verzoek van een van partijen de overeenkomst kan aanpassen wanneer sprake is van onvoorziene omstandigheden die van dien aard zijn dat de wederpartij naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst niet mag verwachten. Meestal zijn rechters heel terughoudend met het veranderen van overeenkomsten vanwege een beroep op onvoorziene omstandigheden.

Leidt corona tot onvoorziene omstandigheden?

Het zou kunnen zijn dat het corona virus, of de maatregelen die door het corona virus zijn getroffen, eerder wordt opgevat als een onvoorziene omstandigheid. Uiteraard zal dit alleen zo zijn wanneer een contract is gesloten op een moment vóórdat de corona crisis, of de maatregelen hieromtrent, in zicht kwamen.

Bij onvoorziene omstandigheden kan de overeenkomst dus door een rechter gewijzigd worden. Degene die niet kan nakomen, zal hier een beroep op willen doen. En zal bijvoorbeeld willen bewerkstelligen dat hij de overeenkomst op een later moment alsnog mag nakomen. De manier waarop er gewijzigd wordt, moet voor de ander natuurlijk ook redelijk en aanvaardbaar zijn.

Vouchers verplicht?

Veel contractspartijen bieden vouchers aan hun schuldeisers aan. Vouchers zijn te kwalificeren als een recht op nakoming van de overeenkomst op een later moment. In feite doet de schuldenaar hiermee een beroep op onvoorziene omstandigheden en doet hij –buiten de rechter om- een voorstel tot wijziging van de overeenkomst. Hoewel dit, gelet op de omstandigheden van deze tijd begrijpelijk kan zijn, betekent dit niet dat de andere contractspartij hiermee hoeft in te stemmen.  De ander heeft nog steeds het recht om de overeenkomst te ontbinden en bijvoorbeeld zijn geld terug te vragen.

Let op algemene voorwaarden

Ook hier geldt dat de rechten in een specifieke situatie sterk af hangen van wat er precies in het contract is afgesproken. Soms kennen algemene voorwaarden definities over wanneer wel en niet een beroep kan worden gedaan op overmacht. Ook is het mogelijk dat ontbinding contractueel is uitgesloten. Of zijn er concrete afspraken gemaakt over vouchers of nakomen op een later tijdstip. Dit zal kunnen leiden tot een andere kijk op het bovenstaande. Ofwel ons advies: besteed zorg aan de contracten en de algemene voorwaarden!

Vragen naar aanleiding van dit artikel? Bel gerust!

 
Mr. M.W. (Maxime)
Wijnschenk – Juridisch medewerker
+31 (0)72 515 55 44
+31 (0)72 515 54 93
wijnschenk@rensenadvocaten.nl
Meer over Maxime