Blog

Rechtbanken liggen stil: pak door met mediation!

Rechtbanken liggen stil: pak door met mediation!

08-04-2020

Conflicten kosten geld. Rechtbanken behandelen alleen urgente zaken, waardoor andere zaken op de langere baan zijn geschoven. Bent u machteloos? Nee. Lees hier hoe mediation juist nu een praktische uitweg kan bieden.

Deel dit artikel

Naar het overzicht

Bij rechtbanken alleen urgente zaken

Nu de rechtbanken, gerechtshoven en bijzondere colleges sinds 17 maart stil liggen, zijn veel geplande rechtszittingen tot nader order uitgesteld. Ook wachten veel ondernemingen met hun juridische claims. Immers, alleen urgente zaken worden nu in behandeling genomen. En dan valt nog te bezien of de lokale rechtbank hier op korte termijn tijd voor heeft.

Uitstel (zakelijk) conflict kost geld

Dit uitstel kan nadeel opleveren. Een werkgever is hierdoor bijvoorbeeld langer genoodzaakt het salaris van een werknemer door te betalen (zie voor specifieke informatie over compensatie van de loonkosten vanwege de coronacrisis de recente blog van mijn collega Beatrijs).  Een schuldeiser moet langer op zijn geld wachten. Belangrijke besluiten moeten worden uitgesteld.  Onduidelijkheden duren voort. Kortom, conflicten kosten geld. En dan heb ik het nog niet eens over de persoonlijke onvrede die er meestal bij komt kijken.

Ook burenconflicten en familiekwesties kunnen in deze tijd -begrijpelijkerwijs- hoog oplaaien.

Pak door met mediation

Wij bij Rensen advocaten houden van oplossen en van doorpakken (uiteraard met goede resultaten). Van de twaalf advocaten zijn er vier tevens gecertificeerd mediator. Of het nu gaat om een zakelijk conflict, een arbeidsconflict, een burengeschil of een familiekwestie; onze mediationmethode is direct en informeel. Wij doorzien de juridische kanten van een conflict en begrijpen dat partijen het liefst gewoon oplossingen willen zien.

Mediation tijdens coronamaatregelen

In zakelijke conflicten en arbeidsconflicten (mijn persoonlijke expertises) geef ik er de voorkeur aan om de betrokken partijen eerst kort individueel te spreken. Dit kan telefonisch. Vervolgens kunnen er een of twee gezamenlijke gesprekken worden ingepland. Dit kan met veilige in acht name van alle coronamaatregelen. Wij schudden nu geen handen en beschikken over een grote vergaderruimte, waar voldoende afstand kan worden gehouden. Het voordeel van deze corona-periode is dat agenda’s doorgaans leger zijn dan normaal en dat gesprekken op korte termijn kunnen plaatsvinden.

De gesprekken vinden plaats via de beproefde, facilitaire methode. Dit betekent dat er eerst (kort) door de zure appel heen wordt gebeten. Partijen doen hun verhaal. Het is niet altijd makkelijk om naar de ander te luisteren. Een schrale troost is wel dat dit waarschijnlijk makkelijker is in een vertrouwelijke setting bij de mediator, dan bij de rechter, wat vaak het alternatief is. Nog los van de langere termijn die bij de rechter nu nodig is.

Creatieve oplossing op maat, regie in eigen hand

De mediator is getraind om uit de verhalen van partijen op te maken wat de concrete belangen zijn. En beschikt over de nodige tactieken om partijen hiermee vervolgens naar een oplossing te leiden. De oplossing is bovendien vaak creatiever en meer op maat dan in een procedure bij de rechter mogelijk zou zijn. Bij mediation houdt men de regie in eigen hand. Zelfs de meest onredelijke mensen blijken in staat te zijn om zonder hulp van overheid of rechtbank samen een conflict op te lossen. Omdat wij naast mediator ook advocaat zijn, kunnen wij de oplossing meteen neutraal en juridisch voor u vast leggen in een vaststellingsovereenkomst.

Mediation bijna nooit tevergeefs (arbeidsconflicten)

Even pragmatisch: Verreweg de meeste zaken die wij krijgen, leiden tot een oplossing. Lukt dit niet, dan ben je de kosten van de mediation kwijt (denk aan ongeveer EUR 2000,- ex btw totaal, vooraf af te spreken met de mediator). Alsnog heeft het dan opgeleverd dat je veel informatie hebt opgedaan en in een later stadium aan een rechter kunt uitleggen dat je alles hebt geprobeerd om een oplossing te vinden. In arbeidszaken bij ontbindingsverzoeken wegens een verstoorde arbeidsverhouding (vertrouwensbreuk) is het bijna altijd een must om eerst mediation te hebben geprobeerd.

Kortom, benut deze tijd en maak een afspraak! 

 

 
Mr. E.A.TH. (Esther)
Den Haan-van Wijk
+31 (0)72 515 55 44
+31 (0)72 515 54 93
denHaan-vanWijk@rensenadvocaten.nl
Meer over Esther