Blog

Omvang legitimaire massa bij aanvullend beroep op legitieme portie [erfrecht].

Omvang legitimaire massa bij aanvullend beroep op legitieme portie [erfrecht].

07-02-2020

Zijn omstandigheden die zich voordoen na overlijden erflater relevant voor de omvang van de legitimaire massa bij een aanvullend beroep op de legitieme portie?

Deel dit artikel

Naar het overzicht

Aanvullend beroep op legitieme portie

Het nieuwe erfrecht (in werking getreden in 2003) is nog relatief ‘nieuw’. Een consequentie daarvan is dat er nog een groot aantal rechtsvragen onbeantwoord zijn.

Zo bestaat er in de rechtspraak en literatuur geen duidelijkheid over de vraag of bij een aanvullend beroep op de legitieme portie omstandigheden, die zich voordoen na datum overlijden erflater, van invloed zijn op de omvang van de legitieme portie en de vordering van de legitimaris op de nalatenschap uit dien hoofde.

Casus met betrekking tot aanvullend beroep op legitieme
Recent heb ik een zaak behandeld waarin de bovenstaande vraag aan de orde kwam.

De casus is als volgt. Cliënte had een aanvullend beroep gedaan op de legitieme. Een aanvullend beroep op de legitieme komt op het volgende neer. Voor zover het erfdeel van de legitimaris geringer is dan hetgeen zij uit hoofde van haar legitieme zou verkrijgen wordt het erfdeel aangevuld met het gedeelte dat de legitieme het erfdeel overstijgt.  De legitimaris is dus erfgenaam en aanvaardt de nalatenschap (al dan niet beneficiair) en doet daarbij een aanvullend beroep op de legitieme.

In deze zaak daalde de waarde van de woning na datum overlijden. De woning werd verkocht. De opbrengst diende te worden verdeeld. Omdat de nalatenschap beneficiair was aanvaard was er een vereffenaar benoemd door de rechtbank.

De vereffenaar had in het kader van de vereffening van de nalatenschappen een uitdelingslijst opgesteld. Daarin droeg cliënte mee in de waardedaling van de woning.

Cliënte is het daar niet mee eens. De omvang van de legitieme dient immers op grond van de wet en jurisprudentie te worden bepaald per datum overlijden (zie bijvoorbeeld Hof Den Bosch: ECLI:NL:GHSHE:2017:1733; r.o. 3.5)

Tegen deze uitdelingslijst is dan ook verzet aangetekend door middel van een verzetsschrift (de termijn voor verzet is een maand na de openbare bekendmaking van de uitdelingslijst; art. 4:218 lid 3 BW) met als argument dat de omvang van de (aanvullende) legitieme portie beoordeeld dient te worden met als peildatum de dag van overlijden van de erflater.

De rechtbank oordeelde evenwel dat cliënte in het kader van het aanvullend beroep op de legitieme, als erfgenaam, wel diende mee te delen in de waardedaling van de woning.

Cassatie
Tegen deze uitspraak is cassatie ingesteld bij de Hoge Raad (cassatie dient binnen 8 dagen na de beschikking te worden ingesteld). De verwachting is dus dat binnen afzienbare tijd deze rechtsvraag door de Hoge Raad wordt beantwoord. Zodra het arrest is gewezen schrijf ik daar weer een blog over.

Heeft u vragen over erfrecht? Stel deze gerust aan een van onze erfrechtadvocaten in Alkmaar

 
Mr. M.V. (Maurits)
Vermeij
+31 (0)72 515 55 44
+31 (0)72 515 54 93
Vermeij@rensenadvocaten.nl
Meer over Maurits