Blog

Algemene voorwaarden: nuttig, maar worden ze wel goed gebruikt? [contractenrecht] [verbintenissenrecht]

Algemene voorwaarden: nuttig, maar worden ze wel goed gebruikt? [contractenrecht] [verbintenissenrecht]

15-03-2019

Veel bedrijven hanteren algemene voorwaarden. Erg nuttig, bijvoorbeeld als u aansprakelijk wordt gesteld. Maar hoe goed uw algemene voorwaarden inhoudelijk ook zijn, ze moeten wel gelden!

Deel dit artikel

Naar het overzicht

Algemene voorwaarden: nuttig, maar worden ze wel goed gebruikt? [contractenrecht] [verbintenissenrecht]

Het kan erg efficiënt zijn om gebruik te maken van algemene voorwaarden. In uw voorwaarden kunt u bijvoorbeeld vastleggen wat er gebeurt als u onverhoopt een fout maakt, of als u niet op tijd kunt leveren omdat uw eigen leverancier leveringsproblemen heeft. Het enkel hebben van algemene voorwaarden is echter niet genoeg. U moet ze namelijk wel goed gebruiken, anders gelden ze niet. Hoe u uw algemene voorwaarden goed gebruikt, hangt af van de manier waarop de overeenkomst tot stand komt en of u wel of geen dienstverrichter bent.  In dit eerste deel van een serie blogs ga ik in op de formele basisvereisten.

Stap 1: van toepassing verklaren

Allereerst dient u ervoor te zorgen dat uw algemene voorwaarden onderdeel worden van de overeenkomst. Dit kan door voorafgaand of uiterlijk tijdens het sluiten van de overeenkomst (dus niet pas bij facturatie!) te verwijzen naar uw algemene voorwaarden en deze van toepassing te verklaren. Neem daarom altijd in uw offerte en in de overeenkomst de volgende zin op: “op deze overeenkomst zijn de algemene voorwaarden van [naam bedrijf] van toepassing”.

Stap 2: de mogelijkheid bieden tot kennisname

Voor alle bedrijven

Ten tweede dient de wederpartij voorafgaand of uiterlijk op het moment van sluiten van de overeenkomst de redelijke mogelijkheid te krijgen om kennis te nemen van de inhoud van uw algemene voorwaarden. De wederpartij moet dus de kans krijgen om de algemene voorwaarden in te zien. U geeft deze kans door uw voorwaarden voor of uiterlijk tijdens het sluiten van de overeenkomst ter hand te stellen. Deze terhandstelling kan op verschillende manieren, afhankelijk van de vraag of de overeenkomst wel of niet elektronisch tot stand komt.

Bij een niet-elektronisch tot stand gekomen overeenkomst, bijvoorbeeld in een winkel, dient u de algemene voorwaarden daadwerkelijk aan de andere partij te overhandigen. U kunt de algemene voorwaarden bijvoorbeeld standaard afdrukken op de achterkant van een overeenkomst (vermeld dan wel op de voorzijde dat ze van toepassing zijn, zie stap 1). U doet er in ieder geval verstandig aan om de wederpartij te laten tekenen voor ontvangst. Indien het redelijkerwijs niet mogelijk is om de algemene voorwaarden op deze manier ter hand te stellen, dan kunt u volstaan met de mededeling dat de voorwaarden 1) bij u, of 2) bij een door u opgegeven Kamer van Koophandel of 3) bij een griffie van een gerecht ter inzage liggen, alsmede dat de voorwaarden op verzoek onverwijld en op uw kosten fysiek zullen worden toegezonden.

Bij een elektronisch tot stand gekomen overeenkomst kunt u de algemene voorwaarden ook elektronisch ter hand stellen. U dient er dan wel voor te zorgen dat de wederpartij de algemene voorwaarden kan opslaan (stuur bijvoorbeeld een PDF document). Het lijkt voldoende om de algemene voorwaarden achter een duidelijk herkenbare hyperlink op te nemen, mits de voorwaarden door de wederpartij kunnen worden gedownload. Als het redelijkerwijs niet mogelijk is om de voorwaarden elektronisch ter hand te stellen, dan kunt u volstaan met de mededeling waar de algemene voorwaarden elektronisch kunnen worden geraadpleegd, alsmede dat de voorwaarden op verzoek onverwijld op uw kosten zullen worden toegezonden. Deze uitzondering zal in het algemeen niet snel van toepassing zijn.

Voor dienstverrichters

Dienstverrichters in de zin van de Dienstenrichtlijn  (denk aan kappers, architecten, reisbureaus, ontwerpers etc.) hebben extra mogelijkheden om te voldoen aan stap twee.  Dienstverrichters kunnen onder andere volstaan met een verwijzing naar hun website, of door de algemene voorwaarden op een gemakkelijk toegankelijk wijze aanwezig te hebben op de plek waar de dienst wordt verricht (zoals op de toonbank van een kapsalon).

Sancties

Indien u bovenstaande stappen niet juist doorloopt, is de kans (zeer) groot dat u bij een conflict over de toepasselijkheid van uw algemene voorwaarden aan het kortste eind trekt. U kunt dan geen beroep doen op bijvoorbeeld exoneratiebedingen (bepalingen waarin uw aansprakelijkheid geheel of gedeeltelijk wordt uitgesloten) wat zeer vervelend (en kostbaar) kan uitpakken.

Ik heb de stappen doorlopen. Zijn mijn voorwaarden dan nu van toepassing?

Misschien, dit hangt namelijk af van de situatie. Het kan zo zijn dat de wederpartij zijn eigen algemene voorwaarden (ook) van toepassing verklaart. Dan ontstaat er een zogenaamde battle of forms. Ook kan het voorkomen dat hetgeen u heeft bepaald in uw de algemene voorwaarden, zó onredelijk is dat de rechter de betreffende bepaling vernietigt. In mijn volgende blogs zal ik hier verder op ingaan. Wat wel vaststaat is dat u bovenstaande twee stappen dient te doorlopen, anders heeft u sowieso niks aan uw voorwaarden.

Heeft u vragen over algemene voorwaarden? Neem dan gerust contact op met een van onze advocaten.

Esmée van Essen

 
Mr. E.N. (Esmée)
van Essen
+31 (0)72 515 55 44
+31 (0)72 515 54 93
vanessen@rensenadvocaten.nl
Meer over Esmée