Blog

Bestuurlijke waarschuwing; wel of geen appellabel besluit? [bestuursrecht, handhaving]

Bestuurlijke waarschuwing; wel of geen appellabel besluit? [bestuursrecht, handhaving]

21-12-2018

U krijgt een bestuurlijke waarschuwing van de gemeente. U heeft echter helemaal geen voorschrift overtreden. Wat moet u doen? Bezwaar maken? Kan dat wel?

Deel dit artikel

Naar het overzicht

Bestuurlijke waarschuwing

Bestuurlijke waarschuwingen kunnen uiteindelijk leiden tot bestuurlijke sancties, zoals een boete of het intrekken van een vergunning. In sommige gevallen kan en moet tegen zo’n waarschuwing in actie worden gekomen; bijvoorbeeld bezwaar aantekenen.

In een waarschuwingsbrief staat meestal dat een wettelijk voorschrift is overtreden en dat bij een volgende overtreding een sanctie kan of zal worden opgelegd. Kan tegen zo’n brief bezwaar worden gemaakt als de ontvanger van de brief van mening is dat het betrokken bestuursorgaan het verkeerd heeft beoordeeld of gezien?

Bezwaar maken?

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan alleen een rechtsmiddel (bezwaar of beroep) worden ingesteld tegen besluiten in de zin van artikel 1:3 van de Algemene wet bestuursrecht. Is een bestuurlijke waarschuwing zo’n besluit?

Dit jaar, 2018, heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (de Afdeling) een belangrijke uitspraak gedaan als het gaat om de vraag of een bestuurlijke waarschuwing een besluit is (ECLI:NL:RVS:2018:1449). Deze uitspraak is voorafgegaan door een conclusie van staatsraad advocaat-generaal Widdershoven (ECLI:NL:RVS:2018:249).

Waarschuwing is een appellabel besluit als…

Een bestuurlijke waarschuwing is, aldus de Afdeling, een besluit als aan bepaalde voorwaarden is voldaan. (1) De waarschuwing moet zijn gebaseerd op een wettelijk voorschrift. (2) De waarschuwing moet een voorwaarde zijn om bij een volgende overtreding een andere sanctie te kunnen opleggen. Zij is dan een 'essentieel en onlosmakelijk onderdeel' van een sanctieregime. De waarschuwing heeft daarmee rechtsgevolg en is daarom een besluit.

Staatsraad advocaat-generaal Widdershoven heeft in zijn conclusie gesteld dat ook andere bestuurlijke waarschuwingen als een besluit aangemerkt zouden moeten worden. Bijvoorbeeld in het geval een bestuurlijke waarschuwing langer dan twee jaar geldt. In dat geval kan de rechtmatigheid van de waarschuwing volgens Widdershoven niet meer effectief worden bestreden. Ook zou volgens Widdershoven een bestuurlijke waarschuwing als een besluit aangemerkt moeten worden als de waarschuwing een reden kan zijn om een partij uit te sluiten van een aanbestedingsprocedure, terwijl die partij van plan is om daaraan deel te nemen. Over dit soort situaties heeft de Afdeling zich nog niet uitgelaten.

Een als besluit aan te merken bestuurlijke waarschuwing waartegen geen bezwaar is gemaakt, kan bij het daarop voortbordurende sanctiebesluit niet meer ter discussie worden gesteld. Dit betekent dat het later niet meer kan gaan over de rechtmatigheid van de waarschuwing zelf. Wel kan het zo zijn dat de feiten en omstandigheden die bij het geven van de waarschuwing een rol speelden, alsnog aan de orde komen bij de beoordeling van een vervolgbesluit.

Waarschuwingsbrief geen besluit, wat dan?

Als tegen een bestuurlijke waarschuwing officieel geen bezwaar kan worden gemaakt, dan is het soms toch raadzaam om schriftelijk te reageren. Soms ziet het bestuursorgaan naar aanleiding van een reactie af van een bestuurlijke sanctie.

Heeft u een bestuurlijke waarschuwing ontvangen en weet u niet zeker wat u het beste kunt doen, neem dan contact op met de bestuursrechtspecialisten van Rensen Advocaten.

 

 
Mr. P.G. (Paul)
Wemmers
+31 (0)72 515 55 44
+31 (0)72 515 54 93
wemmers@rensenadvocaten.nl
Meer over Paul