Blog

ROC Leiden op rand van faillissement door fiasco met nieuwbouw (2015), College van Bestuur en Raad van Toezicht gaan vrijuit (2018).

ROC Leiden op rand van faillissement door fiasco met nieuwbouw (2015), College van Bestuur en Raad van Toezicht gaan vrijuit (2018).

30-11-2018

ROC Leiden, een school met 9.000 leerlingen ging in 2015 bijna failliet. De Staat moest om een faillissement te voorkomen bijspringen met een bedrag van 40 miljoen. Wat was de oorzaak van dit financiële debacle?

Deel dit artikel

Naar het overzicht

In de periode 2001 t/m 2011 was ROC Leiden met zeer ambitieuze projecten bezig, namelijk gigantische nieuwbouw op een tweetal locaties in Leiden. Hier ging het nodige mis en er werd een commissie ingesteld om de gang van zaken te onderzoeken. Deze commissie, Commissie-Meurs, kwam in december 2015 met een rapport met de veelzeggende titel “Ontspoorde ambitie” en vatte de gang van zaken als volgt samen: “Het gehele project wordt gekenmerkt door te grote ambities, onvoldoende inzicht in de gevolgen van genomen besluiten en een gebrek aan regie.” Volgens het rapport is in de periode vóór 2011 met betrekking tot het initiëren, ontwikkelen, bouwen en exploiteren van twee (nieuwbouw) panden, onverantwoord en verwijtbaar gehandeld.

De Commissie-Meurs heeft verder geconcludeerd dat de Raad van Toezicht in de periode tot 2011 beter had kunnen functioneren, maar dat voor een nader onderzoek naar persoonlijk verwijtbaar handelen van leden van de Raad van Toezicht geen aanleiding bestaat. De Commissie-Meurs heeft, zo valt in het rapport te lezen, geen grond om te veronderstellen dat in eenzelfde context, setting en tijd, een anders bezette Raad van Toezicht heel veel anders zou hebben geopereerd.

Op last van de toenmalige minister Bussemaker stelt ROC Leiden (met een nieuw College van Bestuur) haar oud-bestuurders aansprakelijk voor een bedrag van 40 miljoen en ook alle 13 (voormalige) leden van de Raad van Toezicht. Dit laatste is merkwaardig omdat juist de Commissie-Meurs geen juridisch verwijtbaar handelen van de Raad van Toezicht had geconstateerd.

Je zou zeggen dat de grondige rapportage van de Commissie-Meurs (80 pagina’s dik) naar oorzaak en achtergronden van het debacle aan ROC Leiden voldoende munitie gaf om ook van de rechtbank een positief oordeel over de bestuurdersaansprakelijkheid te krijgen. Dit pakt echter anders uit. De rechtbank (ECLI:NL:RBMNE:2018:723 ) oordeelt uiteindelijk dat de gedaagde bestuurders op alle onderdelen deugdelijk verweer hebben gevoerd in de procedure, waar tegenover de eisende partij, ROC Leiden, onvoldoende heeft gesteld.

De bestuurders gaan dus vrijuit, maar bij bestudering van het vonnis lijkt er door de advocaat van de eisende partij vrij matig te zijn geprocedeerd. Mij bekruipt het gevoel dat de eisende partij eigenlijk helemaal geen zin had om haar ex-bestuurders aansprakelijk te stellen voor 40 miljoen. Maar het moest van de minister en dan doen we het, maar feitelijk niet met volle overgave.

Over het in de procedure betrekken van de leden van de Raad van Toezicht is de rechtbank helemaal duidelijk. De rechtbank meldt in een zogenoemde overweging ten overvloede dat het op zijn minst opmerkelijk is dat Stichting ROC Leiden de toezichthouders in weerwil van de conclusie van de commissie-Meurs in rechte heeft betrokken. Zelfs zonder specifieke stellingen tegen hen in te nemen. Dit is volgens de rechtbank te meer opmerkelijk gelet op de grote impact van deze procedure voor de leden van de Raad van Toezicht. 

De voorzichtige conclusie die getrokken kan worden is dat de lat voor bestuurdersaansprakelijkheid nog altijd behoorlijk hoog is. Ook kan worden vastgesteld dat een onderzoeksrapport wel overduidelijk kan spreken van wanbeleid, maar dat je hiermee de procedure nog niet gewonnen hebt. Er valt bij een goed verweer door (de advocaten van) de bestuurders nog flink veel eer te behalen.

Heb je naar aanleiding van deze blog nog vragen of wil je meer weten over dit onderwerp, dan kun je contact opnemen met één van onze specialisten op het gebied van ondernemingsrecht.

Marc Le Belle

 
Mr. M.A. (Marc)
Le Belle
+31 (0)72 515 55 44
+31 (0)72 515 54 93
LeBelle@rensenadvocaten.nl
Meer over Marc