Blog

Opleveringsperikelen: wie betaalt de rekening?

Opleveringsperikelen: wie betaalt de rekening?

03-08-2018

Een verhuurder wil het pand aan het einde van de huurovereenkomst weer in goede staat terugkrijgen. Dat is logisch. Het gebeurt echter maar al te vaak dat een huurder aanzienlijk minder zorg heeft gehad voor uw pand dan u mocht verwachten. En dan zullen er de nodige kosten gemaakt moeten worden om uw pand weer klaar te maken voor verhuur. U wilt natuurlijk dat de huurder deze kosten voldoet. Maar hoe kunt u dat voor elkaar krijgen?

Deel dit artikel

Naar het overzicht

Het uitgangspunt is dat het gehuurde moet worden opgeleverd in de staat waarin het zich bevond bij het aangaan van de huurovereenkomst. En dat brengt mij direct tot een eerste belangrijke tip: maak een (uitgebreide) beschrijving van het gehuurde bij het aangaan van de huurovereenkomst. Bijvoorbeeld een opnamestaat waarin de staat van het pand wordt beschreven. Neem eventuele gebreken daarin op. En voeg foto’s toe. Deze opnamestaat kan dan bij het aangaan van de huurovereenkomst worden ondertekend. Zo is voor alle partijen onmiskenbaar duidelijk hoe het pand er bij aanvang uitzag.

Heeft een verhuurder geen opnamestaat opgesteld, dan wordt verondersteld dat de huurder het pand heeft ontvangen in de staat zoals deze is bij het einde van de huurovereenkomst. U moet als verhuurder dan maar zien te bewijzen dat dit een andere staat is dan bij aanvang van de huurovereenkomst! Als er een opnamestaat is, dan moet de huurder de woning conform de opnamestaat opleveren. Slijtage door ouderdom hoeft niet te worden hersteld door de huurder. Veranderingen of toevoegingen waarvoor toestemming is verkregen, hoeven niet ongedaan gemaakt te worden.

Verder is het belangrijk dat u een vertrekkende huurder uitnodigt voor een voor- en eindinspectie. Tijdens de voorinspectie kunt u met de huurder, aan de hand van de opnamestaat, nagaan wat er nog aan onderhouds- en herstelwerkzaamheden moet worden gedaan door de huurder voordat de huurder het pand deugdelijk kan opleveren. Leg deze werkzaamheden ook weer schriftelijk vast en laat de huurder daarvoor tekenen. Aan de huurder zal verder een redelijke termijn moeten worden gegeven om de werkzaamheden zelf te verrichten. Wat redelijk is, hangt uiteraard af van de omvang van de werkzaamheden. In het algemeen moet een huurder in twee weken echter veel kunnen (laten) doen. Tijdens de eindinspectie kunnen dan al deze opleverpunten worden nagelopen. Als de werkzaamheden niet (naar behoren) zijn verricht, legt u dat ook weer schriftelijk vast in een rapport, zo nodig voorzien van foto’s. Specificeer wat er niet is gedaan en neem op wat de kosten zijn om alsnog de werkzaamheden uit te voeren. U laat de huurder ook dit rapport ondertekenen. Is de huurder niet aanwezig, dan stuurt u het naar zijn nieuwe adres, om uw dossier te vormen. U stelt vervolgens een eindafrekening op waarbij ook de herstelkosten worden meegenomen.

Voorgaande stappen vergen wat administratie, maar het is de moeite waard. De opnamestaat en het rapport van de voor- en eindinspectie zijn de basis voor uw vordering tot betaling van de kosten die u hebt moeten maken om het pand weer gereed voor verhuur te maken.

Heeft u naar aanleiding van deze blog vragen of wilt u meer weten over dit onderwerp dan kunt u contact opnemen met één van onze specialisten op het gebied van huurrecht.

 
Mr. M.J. (Maartje)
Dekker
+31 (0)72 515 55 44
+31 (0)72 515 54 93
Dekker@rensenadvocaten.nl
Meer over Maartje