Blog

Binnen zonder kloppen

Binnen zonder kloppen

03-08-2018

Als je een pand huurt dan wil je zelf bepalen wie je daarin toelaat. Daar betaal je voor: het exclusieve gebruik. Voor verhuurders kan dat echter problemen opleveren. Er zijn verschillende situaties denkbaar waarin je toch het verhuurde pand binnen wilt gaan. Bijvoorbeeld om dringende werkzaamheden te verrichten. Dringende werkzaamheden zijn niet alleen reparaties, maar alle werkzaamheden die niet zonder nadeel kunnen worden uitgesteld. Huurders moeten die werkzaamheden gedogen, maar in de praktijk houden zij de deur regelmatig dicht. Kan een verhuurder dan nog wat doen? Jazeker.

Deel dit artikel

Naar het overzicht

Als iemand niet doet wat hij moet doen, kun je de rechter vragen om jou te machtigen om het te mogen (laten) doen. Dus bijvoorbeeld te machtigen om de dringende werkzaamheden te verrichten. Als iemand iets doet wat niet mag, kun je de rechter vragen om jou te machtigen dit ongedaan te mogen (laten) maken. En dit alles op kosten van degene die het eigenlijk had moeten doen of die het juist had moeten nalaten. We noemen dit reële executie. Zo’n machtiging kan effectiever zijn dan wanneer iemand wordt veroordeeld zelf iets te doen of weg te halen op straffe van een dwangsom. Dan moet je namelijk afwachten en de dwangsom zien te incasseren. Met een machtiging kun je op korte termijn tenminste zelf aan de slag. Met het verkrijgen van een machtiging om iets te doen, kun je alleen nog steeds niet het pand binnentreden. Hoe pak je dat dan aan?

In de praktijk wordt een vordering tot machtiging voor het uitvoeren van werkzaamheden vaak gecombineerd met een machtiging om het gehuurde binnen te mogen treden. Een recent voorbeeld is te vinden in een uitspraak van de rechtbank Rotterdam.[1] In die zaak was er sprake van een woning waarin een brandgevaarlijke situatie bestond. De woning was verder vervuild en volgestouwd met allerlei spullen. Deze huurder voldeed dus niet aan haar verplichting om zich als goed huurder te gedragen. De kantonrechter verleende de verhuurder vervolgens (o.a.) een machtiging om binnen te treden en een hele lijst met werkzaamheden te verrichten. Er bestaat echter discussie over de vraag of een machtiging tot binnentreden wel op deze wijze kan worden toegewezen. Volgens de Algemene wet op het binnentreden kan namelijk slechts aan een beperkte groep een machtiging tot binnentreden worden gegeven. Verhuurders behoren daar niet toe.

Wil je op zeker spelen, dan kun je beter gelijktijdig met de machtiging tot het verrichten van werkzaamheden tijdelijke ontruiming van het pand vorderen. Als dat wordt toegewezen, dan kun je met de deurwaarder het pand betreden en de werkzaamheden verrichten.

Heb je naar aanleiding van deze blog vragen of wil je meer weten over dit onderwerp dan kun je contact opnemen met één van onze specialisten op het gebied van huurrecht.


[1] Rechtbank Rotterdam 12 januari 2018, ECLI:NL:RBROT:2018:736

 
Mr. M.J. (Maartje)
Dekker
+31 (0)72 515 55 44
+31 (0)72 515 54 93
Dekker@rensenadvocaten.nl
Meer over Maartje