Blog

Over uitleg van contracten en Euriborleningen

Over uitleg van contracten en Euriborleningen

22-06-2018

De Telegraaf en het Financieele Dagblad schreven er al over: ING heeft bakzeil gehaald met betrekking tot de renteopslag bij Euriborleningen.

Deel dit artikel

Naar het overzicht
 
Contract
Een mkb’er had een overeenkomst van geldlening (3 mio) bij ING die uiteraard voorzag in een contractuele renteclausule. Deze luidde aldus:
 
“Gedurende de eerste rentevaste periode van 3 maanden bedraagt het rentepercentage het op de dag van effectuering van deze overeenkomst geldende 3-maands EURIBOR, verhoogd met een opslag van 1,70% per jaar. Na iedere periode van 3 maanden zal het rentepercentage worden herzien en worden vastgesteld op het op de vervaldag geldende 3-maands EURIBOR, verhoogd met een opslag van 1,70% per jaar.
 
Artikel 4 van de Algemene voorwaarden Bedrijfshypotheek aan de ommezijde is ter zake het door de bank gebruik maken van het recht het rentepercentage te wijzigen alleen van toepassing indien de bank gebruik maakt van het recht om het onderdeel opslagpercentage te wijzigen.”
 
In de renteclausule lijkt te staan dat sprake is van een opslag die altijd 1,70% per jaar is, maar in artikel 4 van de algemene voorwaarden lijkt dat de bank het recht heeft om het opslagpercentage te wijzigen. Rommelig geredigeerd dus.
 
Het probleem was dat de 3-maands EURIBOR al enige jaren negatief is. De bank kwam niet uit de kosten en verhoogde daarop het opslagpercentage naar 3,1% en de bank ging dit ook innen. Geen verdere discussie mogelijk. De mkb’er maakte bezwaar en ging met zijn advocaat naar de rechtbank.
 
Rechtspraak
De rechtbank en later ook het Gerechtshof waren het niet eens met de bank. De uitspraak is te vinden ECLI:GHAMS:2018:293. De bank vond dat je de contracten naar het commerciële doel en met inachtneming van de redelijkheid moest uitleggen. Immers bij een negatieve EURIBOR verdient de bank niets, kost  de lening alleen maar geld en dat is in strijd met het doel van de bank. De rechtspraak was eenduidig in het oordeel: er staat in het contract niet dat de bank het opslagpercentage kan verhogen. Er staat in artikel 4 van de algemene voorwaarden iets dat wellicht geldt voor andere contracten, maar dat slaat niet op dit contract.
 
Nadeel professionele partij
Bovendien en dat is in de juridische praktijk vaker belangrijk: het ging om standaarddocumentatie waarover de mkb’er niet met de bank heeft kunnen onderhandelen, de contracten waren eenzijdig door de bank opgesteld. De bank werd hierbij aangemerkt als de professionele partij. Als die een onduidelijk contract opstelt, verdient de bank geen bescherming .
 
ING liet na de uitspraak weten dat alle mkb’ers met een vergelijkbaar contract, ook zij die geen bezwaar hadden gemaakt, alsnog het verhoogde opslagpercentage terug zouden krijgen. Commercieel een goede actie van de bank.
 
Heb je naar aanleiding van deze blog nog vragen of wil je meer weten over dit onderwerp, dan kun je contact opnemen met een van onze specialisten op het gebied van ondernemingsrecht.
 
Marc Le Belle
 
Mr. M.A. (Marc)
Le Belle
+31 (0)72 515 55 44
+31 (0)72 515 54 93
LeBelle@rensenadvocaten.nl
Meer over Marc