Blog

De arbeidsmarkt in balans?

De arbeidsmarkt in balans?

13-04-2018

De WWZ, het nieuwe arbeidsrecht dat per 1 juli 2015 in werking trad, is nog géén drie jaar oud of er is al weer reden om de wet op onderdelen aan te passen: de Wet arbeidsmarkt in Balans (WAB) is deze week ter internetconsultatie voorgelegd. De wet zal waarschijnlijk per 1 januari 2020 in werking treden. Voor die tijd zal Rensen advocaten er een seminar aan wijden. Alvast een voorproefje:

Deel dit artikel

Naar het overzicht
Ketenregeling
Met de komst van de WWZ is het aantal opvolgende arbeidsovereenkomsten dat werd toegestaan voordat het een vaste overeenkomst wordt, beperkt tot maximaal 3 overeenkomsten en tot een periode van maximaal 24 maanden. Dus ook bij 2 arbeidsovereenkomsten, waarvan er tijdens de tweede overeenkomst 24 maanden werden overschreden, ontstond er een vaste contract. De bedoeling was dat dat er toe zou leiden dat meer mensen in vast dienst zouden komen. Maar nee, zo werkte het niet. Het was juist zo dat meer mensen eerder (al na 2 jaar) op zoek moesten naar ander werk. Het plan is om van de maximale toegestane duur van de keten nu weer 36 maanden te maken. Om de keten te doorbreken, moeten er net als nu meer dan 6 maanden tussen arbeidsovereenkomsten zitten. In speciale gevallen (te regelen in een CAO) wordt dit, als vanouds 3 maanden. Ook voor werknemers in het basisonderwijs die werken als vervanger worden de regels soepeler.
 
Oproepovereenkomsten
Het is kennelijk de bedoeling om oproepovereenkomsten voor werkgevers zo onaantrekkelijk mogelijk te maken. Er wordt een nieuwe regel voorgesteld waarin er de verplichting wordt opgelegd om iemand 4 dagen van te voren op te roepen:
  • als de omvang van de arbeid niet of niet eenduidig is vastgelegd, kan de werknemer door de werkgever niet verplicht worden aan de oproep om arbeid te verrichten gehoor te geven indien de werkgever de tijdstippen waarop de arbeid moet worden verricht niet ten minste vier dagen van te voren schriftelijk of elektronisch aan de werknemer bekendmaakt. Wordt de oproep binnen deze vier dagen ingetrokken dan behoudt de werknemer het recht op loon dat hij zou hebben genoten indien de arbeid was verricht;
  • en indien de omvang van de arbeid niet of niet eenduidig is vastgelegd, doet de werkgever steeds als de arbeidsovereenkomst 12 maanden heeft geduurd binnen een maand schriftelijk of elektronisch een aanbod voor een arbeidsomvang die ten minste gelijk is aan de gemiddelde omvang van de arbeid per maand in die voorafgaande periode van 12 maanden.
Proeftijd
Nu is het nog zo dat een proeftijd bij een vast contract (onbepaalde tijd) maximaal 2 maanden mag duren. Dit wordt in het wetsvoorstel 5 maanden! Dit zou het voor werkgevers aantrekkelijker maken om meteen een contract voor onbepaalde tijd aan te bieden. Ook wordt het mogelijk om voor een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd van 2 jaar of langer een proeftijd van 3 maanden af te spreken. Om misbruik van de lange proeftijd te voorkomen wordt wel voorgesteld dat dit soort overeenkomsten dan wel meetellen in de keten. Als er dus binnen de proeftijd van 5 maanden wordt opgezegd, en de werknemer wordt binnen 6 maanden voor bepaalde tijd in dienst genomen dan zijn dat al twee arbeidsovereenkomsten volgens de ketenregeling.
 
Transitievergoeding
Met de komst van de transitievergoeding werd ontslag "goedkoper" omdat de transitievergoeding veel lager was dan de vergoeding op grond van de kantonrechtersformule. Maar omdat de transitievergoeding ook bij bedrijfseconomisch ontslag met toestemming van het UWV en bij ontslag vanwege langdurige arbeidsongeschiktheid van toepassing werd, werd voor veel werkgevers ontslag juist duurder.
 
Nu is het nog zo dat de transitievergoeding pas na 2 jaar dienstverband verschuldigd is. Straks is dat al vanaf dag één het geval. Dus eerdere werknemer die uit dienst gaat heeft straks recht op een vergoeding. De verhoging van de transitievergoeding vanaf een dienstverband van 10 jaar wordt wel afgeschaft, dus ontslag uit langere dienstverbanden wordt minder duur. Ook worden de criteria voor een beroep op de MKB-regeling bij een slechte bedrijfseconomische situatie verruimd.
 
Een belangrijke wijziging, waar veel van mijn werkgevercliënten naar uit kijken is de compensatie van de transitievergoeding die betaald is bij ontslag van een langdurige arbeidsongeschiktheid werknemer. Dit voorstel was al door minister Asscher in een wetsvoorstel verwerkt, maar werd vlak voor de verkiezingen vorig jaar controversieel verklaard. Hopelijk komt die compensatie er alsnog en met terugwerkende kracht en kunnen we met de werkgevers de dossiers door lopen om na te gaan aan welke werknemers bij langdurige arbeidsongeschiktheid een transitievergoeding is betaald die alsnog bij het UWV kan worden teruggevraagd (TIP: Houd het vast bij). Daarvoor maakt het overigens niet uit of er is beëindigd met een vaststellingsovereenkomst of met opzegging via het UWV.
 
Hogere WW-premie voor flexibele medewerkers
Met dit wetsvoorstel wil de regering het vaste contract voor werkgevers aantrekkelijker maken ten opzichte van een flexibel contract en tegelijkertijd de prijs van het hogere werkloosheidsrisico van flexibele arbeidsrelaties bij de werkgevers neerleggen. Daarom wordt met dit voorstel geregeld dat werkgevers een lagere WW-premie betalen voor een werknemer met een vast contract dan voor een werknemer met een flexibel contract (‘lage premie’ respectievelijk ‘hoge premie’).

Wel jammer dat het voorstel niet is gebruikt om aan te pakken waar de meeste werkgevers echt 'last' van hebben en wat zij zien als een van de grootste risico's van vaste dienstverbanden: het 2 jaar loon doorbetalen bij ziekte.

LET OP: wat ik hierboven beschrijf is nog maar een wetsvoorstel. We moeten nog maar zien wat er van overblijft. Ik houd jullie op de hoogte.

Heb je naar aanleiding van deze blog vragen of wil je meer weten over dit onderwerp dan kun je contact opnemen met een van onze specialisten op het gebied van arbeidsrecht.

 

 
Mr. B. M. (Beatrijs)
Dijkstra
+31 (0)72 515 55 44
+31 (0)72 515 54 93
Dijkstra@rensenadvocaten.nl
Meer over Beatrijs