Blog

Een huis vol hennep

Een huis vol hennep

16-03-2018

In coffeeshops wordt de verkoop van hennep gedoogd. Dat blijft een bijzonder fenomeen. Want de teelt van hennep is in Nederland op grond van de Opiumwet niet toegestaan, een paar plantjes voor eigen gebruik daar gelaten. Begin 2018 kwam in het nieuws voorbij dat illegale hennepkwekerijen steeds lastiger te ontdekken zijn. De Onderzoeksraad voor Veiligheid vermeldt in zijn rapport van maart 2018 dat er naar schatting zo’n 10.000 tot 30.000 hennepkwekerijen in Nederland zijn (1). Wie de serie ‘Hollands Hoop’ wel eens heeft gezien, heeft direct het beeld van een grote schuur vol hennepplanten voor zich. Hennepkwekerijen komen echter vaak in kleinere vorm voor. In woningen, in uw directe omgeving. De politie grijpt in als er een hennepkwekerij ontdekt wordt. Wanneer de woning echter verhuurd wordt, zal de eigenaar van de woning ook willen optreden tegen de huurder. Welke mogelijkheden heeft deze eigenaar? Daar ga ik in deze blog op in.

Deel dit artikel

Naar het overzicht

Risico’s en schade

Woningen zijn niet bedoeld om gewassen in te kweken. Om een hennepkwekerij in te richten, moet er dus het nodige aangepast worden. De planten hebben licht, lucht en water nodig. Om dat te bereiken zal er doorgaans onder meer met het elektranetwerk worden geknoeid. Een hennepkwekerij brengt dan ook risico’s met zich mee voor omwonenden. Denk daarbij aan het risico op brandgevaar door overbelasting van het elektranetwerk, water- en stankoverlast. Om de hennepkwekerij gereed te maken, wordt er verder vaak schade aangebracht aan de woning, bijvoorbeeld door gaten te boren om leidingen om te leggen. Vanwege de risico’s heeft een verhuurder er dan ook groot belang bij om gebruik van de woning voor een hennepkwekerij te verbieden, te laten staken en ervoor te zorgen dat het niet nog eens voorkomt.

Geen goed huurder

De wet zegt dat een huurder zich als goed huurder moet gedragen en de woning niet in strijd met de bestemming (wonen) mag gebruiken. Verhuurders hebben deze regels vaak ook in de huurovereenkomst of de algemene huurvoorwaarden opgenomen. Vaak staat in algemene huurvoorwaarden ook een expliciet verbod op hennepteelt in de woning en alle handelingen die daarmee samenhangen. Hebt u een dergelijk verbod niet opgenomen dan is het zeer aan te raden dat alsnog te doen. Zo weet een huurder extra goed aan welke verplichtingen hij zich heeft te houden.

Ontbinding van de huurovereenkomst en ontruiming

Als een huurder toch een hennepkwekerij in de woning begint, schiet hij tekort in de nakoming van voornoemde verplichtingen. Dat is voor een verhuurder reden om in een procedure ontbinding van de huurovereenkomst en ontruiming van het gehuurde te vorderen.  Een ontruimingsvordering kan ook al eerder worden ingesteld, als er spoedeisende redenen zijn. Denk daarbij aan het voeren van een zerotolerancebeleid op het gebied van hennep, de kans op herhaling of het gevaar dat zich voordeed.

Een veel gehoord verweer van de kant van een huurder in een procedure is dat hij niet wist dat er zich een hennepkwekerij in de woning bevond. Denk aan de huurder die stelt dat hij op vakantie was en zijn sleutel heeft afgegeven aan een buurman of de huurder die zijn zolder in gebruik heeft gegeven aan een vriend en niet wist wat er daar gebeurde. Een dergelijk verweer zal echter niet vaak baten. Een huurder is namelijk ook aansprakelijk voor de gedragingen van andere personen die de woning gebruiken of zich daarin met zijn toestemming bevinden.

Belangenafweging

Het is echter niet zo dat het hebben van een hennepkwekerij altijd tot een einde van de huurovereenkomst leidt. Een huurder kan namelijk omstandigheden stellen en bewijzen aanvoeren die tot een belangenafweging door de kantonrechter leiden. Een afweging waarbij de kantonrechter beoordeelt of het hebben van een hennepkwekerij de ontbinding met haar gevolgen voor de huurder rechtvaardigt. Het belang van de verhuurder is al aan bod gekomen. Aan de huurderszijde kunnen talloze belangen spelen, zoals psychische problematiek, het ontbreken van een sociaal vangnet of kinderen die ook in de woning wonen. Verder kunnen omstandigheden als de omvang van de hennepkwekerij, de duur van de huurovereenkomst en de wetenschap van de huurders met de kweek een rol spelen.

Elke situatie is anders en de rechtspraak op het gebied van hennep en huur is dan ook divers. Goede afspraken vooraf en een juiste insteek in een procedure vergroot de kans op ontbinding van de huurovereenkomst en ontruiming van het gehuurde.

Mocht u vragen hebben over dit onderwerp of advies kunnen gebruiken dan kunt u contact met een van onze huurrechtspecialisten opnemen.

Maartje Dekker


1 https://www.onderzoeksraad.nl/uploads/phase-docs/1729/148a8e6c14db20172990-rapportage-veiligheidrisicos-hennepteelt-in-woonwijken-interactief-180219.pdf?s=0F30E89D299B2595A0108D41B265896CB79F6F75

 

 

 
Mr. M.J. (Maartje)
Dekker
+31 (0)72 515 55 44
+31 (0)72 515 54 93
Dekker@rensenadvocaten.nl
Meer over Maartje