Blog

Beter een goede buur dan een verre vriend

Beter een goede buur dan een verre vriend

26-02-2018

De titel is een bekend spreekwoord en dekt wellicht niet de lading van deze blog, maar een spreekwoord met daarin een “slechte buur” ken ik echter niet. Nederland is een dichtbevolkt land en zeker in de stad kan het gebeuren dat je overlast ervaart van de buren. Uit onderzoek is gebleken dat er steeds vaker overlast wordt ervaren. De juridische vraag is dan in hoeverre je wat tegen deze overlast kan doen. In deze blog wordt daar in hoofdlijnen op ingegaan.

Deel dit artikel

Naar het overzicht

Aalscholvers-arrest
In het zogeheten Aalscholvers-arrest heeft de Hoge Raad op 15 februari 1991 bepaald dat de onrechtmatigheid van hinder afhangt van “de aard, de ernst en de duur van de hinder en de daardoor toegebrachte schade in verband met verdere omstandigheden van het geval, waarbij onder meer rekening moet worden gehouden met het gewicht van de belangen die door de hinder toebrengende activiteit worden gediend en de mogelijkheid, mede gelet op de daaraan verbonden kosten, en de bereidheid om maatregelen ter voorkoming van schade te nemen”.

Uit dit arrest blijkt dat iedereen een zekere mate van hinder moet dulden van zijn buren. Er moet sprake zijn van overlast, en het dulden van de overlast moet bovendien ondragelijk zijn, wat – zoals vaker in juristenland – aan de hand van de omstandigheden van het geval moet worden beoordeeld.

Wel of geen onrechtmatige hinder?

Uit de lagere rechtspraak blijkt dat de rechter zeker niet iedere hinder als onrechtmatig aanmerkt. Er zijn gevallen bekend waarbij geluidshinder veroorzaakt door kleuters op een kleuterspeelplaats aanvaardbaar werd geacht, hoewel het wettelijk toegestane niveau van geluid regelmatig werd overschreden. Ook het plaatsen van felle lampen aan de muur van een woning, die in de woning van de buren schenen, leverde geen onrechtmatige hinder op.

Rondvliegende ballen van schoolkinderen is daarentegen wel eens als onrechtmatig beoordeeld. Net als stank- en rookoverlast van een houtgestookte verbrandingsketel. Ook kom je zaken tegen waarbij het aantal huisdieren en de daarmee gepaard gaande hinder door de rechter als onrechtmatig werd bestempeld.

Maatregelen om hinder weg te nemen

Indien de rechter vaststelt dat de hinder onrechtmatig is, zal moeten worden gekeken naar een oplossing. Er kan bijvoorbeeld worden beslist dat een bepaalde hinderlijke activiteit gedurende een bepaalde periode van de dag wel is toegestaan, en de rest van de dag dan uiteraard niet. Ook kan de rechter beslissen dat de hinderlijke activiteit geheel moet worden gestaakt. Dat is bijvoorbeeld bij de verbrandingsketel aan de orde. De rechter kan beslissen dat het de buren is verboden om deze  ketel in gebruik te hebben. Ook kan de rechter beslissen dat een buur bepaalde maatregelen, bijvoorbeeld bouwkundige aanpassingen (isolatie of geurfilter), moet treffen en pas daarna weer verder mag gaan met zijn activiteiten.

Maatwerk

De kern van het burenrecht is toch wel dat er steeds heel goed moet worden gekeken naar de specifieke omstandigheden van het geval. Is er daadwerkelijk sprake van overlast, kan deze door bijvoorbeeld eenvoudige ingreep worden beperkt, en wat is het belang van de buurman bij een bepaalde activiteit, die hinder veroorzaakt? In het algemeen kun je dus niet zeggen wanneer hinder onrechtmatig is en/of bepaalde vormen van overlast wel of niet geaccepteerd hoeven te worden.

Heb je naar aanleiding van deze blog vragen of wil je meer weten over burengeschillen dan kun je contact opnemen met een van onze specialisten op het gebied van onroerend goed.

 
Mr. P.G. (Paul)
Wemmers
+31 (0)72 515 55 44
+31 (0)72 515 54 93
wemmers@rensenadvocaten.nl
Meer over Paul