Blog

Mexican shoot-out of Russisch roulette?

Mexican shoot-out of Russisch roulette?

16-02-2018

Eerder schreef ik een blog over twee aandeelhouders in een 50/50-B.V. die elkaar de tent uit vochten. Vorige week schreef mijn collega Allard Hanrath ook over dit onderwerp. De strekking van de blogs was dat het in het algemeen via de rechter erg moeilijk is om je mede-aandeelhouder te dwingen zijn aandelen te verkopen. En dat je er goed aan doet deze kwestie in een contract te regelen.

Deel dit artikel

Naar het overzicht

 

Onderhandelingen en transparant overleg bieden soms een oplossing. Ook een mediator zou hierbij kunnen helpen. Maar vaak lukt het niet om tot een goede regeling te komen, de belangen zijn vaak ook tegengesteld. Bovendien komen aandeelhouders in een 50/50-B.V. niet zomaar op het punt dat de een van de ander af wil (al dan niet wederzijds).

Als aandeelhouders met z’n tweeën als vrienden zijn begonnen, eindigen zij regelmatig als partijen die haaks tegenover elkaar staan. In sommige statuten of aandeelhoudersovereenkomsten is hier reeds op vooruit gelopen, maar doorgaans gaat dat niet verder dan een regeling op basis van vrijwilligheid.

Vrijwillige uitkoopregeling

Stel dat A zijn 50%-belang aan de andere 50% mede-aandeelhouder B wil verkopen. Als zij het over de prijs eens worden, is er uiteraard niets aan de hand. Lukt dit niet, dan staat vaak in de statuten dat een accountant of valuator de prijs bindend vaststelt. Dat lijkt een praktische oplossing, echter nagenoeg altijd staat ook in de statuten dat beide partijen het recht hebben om zich dan nog terug te trekken. Bijvoorbeeld als A de vastgestelde prijs te laag vindt of in het geval voorgenomen koper B deze juist te hoog vindt. De impasse blijft dan en dit is in het algemeen niet goed voor de continuïteit van de B.V.

Dwingende uitkoopregeling

Voor een gedwongen uitkoop zijn verschillende contractuele varianten denkbaar. Die kunnen in de bestaande statuten of aandeelhoudersovereenkomst reeds zijn opgenomen. Maar ook is het denkbaar dat een vorm van gedwongen uitkoop gezamenlijk overeen wordt gekomen op het moment dat de impasse bereikt is. Ook al is sprake van een onoverbrugbaar verschil van mening (deadlock), dan nog kan er wellicht onderhandeld worden over een variant van een gedwongen uitkoopregeling. Ik zet enkele mogelijkheden op een rij.

Russisch roulette

Veelal gaat het om de variant dat de ene aandeelhouder (A) een koopsom voor het 50%-belang voorstelt. De andere aandeelhouder (B) mag vervolgens kiezen om zijn pakket voor dat bedrag te verkopen óf het pakket van A voor dat bedrag te kopen. Soms wordt opgenomen dat het lot bepaalt wie het eerst de koopsom mag noemen.

Aangezien A noch B vooraf weet of hij uiteindelijk de positie van koper of die van verkoper zal innemen, is de gedachte dat er hoe dan ook een faire prijs tot stand komt.

Mexican shoot-out

Zowel A als B doen een bod op het 50%-pakket van de ander. Het hoogste bod telt. Dus als B (veel) meer heeft geboden dan A, krijgt B de aandelen, maar A krijgt een (veel) betere prijs dan hij zelf wilde betalen. Aldus is sprake van een win/win-situatie en ook hierbij is dan de gedachte dat er een “eerlijke” prijs tot stand komt.

Texas shoot-out

Dit is een soort van veiling. Het lot bepaalt wie als eerste mag bieden. Stel A doet een bod op een 50%-pakket van B. B kan dit bod accepteren (dan is er een deal) of hij kan een hoger tegenbod doen voor het 50%-pakket van A. Nu mag A het tegenbod aanvaarden of een hoger tegenbod doen. Zo kan het verder gaan tot de “veiling” het hoogste bod heeft bereikt.

Er zijn nog vele varianten denkbaar die dus vooraf of achteraf nog met elkaar kunnen worden overeengekomen. In het laatste geval, als de deadlock er dus al is, is het wel van belang dat beide partijen inzien dat het beter is om uit elkaar te gaan, maar bovendien dat beide partijen het belang inzien van een redelijke uitkomst. Anders moet alsnog de rechter eraan te pas komen, dit met alle kosten en collateral damage van dien. Of, en dit gebeurt helaas veel te vaak, gaat de B.V. aan interne strijd ten onder en zitten na enige tijd beide aandeelhouders met het verlies.

Heb je naar aanleiding van deze blog vragen of wil je meer weten over dit onderwerp, dan kun je contact opnemen met één van onze specialisten op het gebied van ondernemingsrecht.

Marc Le Belle  

 
Mr. M.A. (Marc)
Le Belle
+31 (0)72 515 55 44
+31 (0)72 515 54 93
LeBelle@rensenadvocaten.nl
Meer over Marc