Blog

Faillissement, Pre-pack of… Dwangakkoord? [faillissementsrecht] [insolventierecht]

Faillissement, Pre-pack of… Dwangakkoord? [faillissementsrecht] [insolventierecht]

07-12-2017

De Nederlandse regering is met een wetsvoorstel gekomen dat een alternatief moet bieden voor een faillissement of een pre-pack. Wat houdt dit wetsvoorstel in?

Deel dit artikel

Naar het overzicht

Faillissement, Pre-pack of… Dwangakkoord? [faillissementsrecht] [insolventierecht]

Inleiding

Met de Europese Commissie als aanjager is ook de Nederlandse regering met een wetsvoorstel gekomen dat een alternatief moet bieden voor een faillissement of een pre-pack. Begin september 2017 is de Wet homologatie onderhands akkoord ter voorkoming van faillissement rondgestuurd voor consultatie. Dit laatste wil zeggen dat belanghebbenden en deskundigen advies is gevraagd omtrent dit wetsvoorstel.

Faillissement

Bij een faillissement is het einde oefening: de onderneming als geheel heeft geen recht van voortbestaan, is insolvent, wordt opgeknipt en geliquideerd. Dit terwijl de onderneming going concern vaak veel meer waard is. Bovendien is het vaak zo dat een onderneming met een verlaagde schuldenlast eigenlijk nog wel rendabel gemaakt kan worden waardoor per saldo alle schuldeisers beter af zouden zijn. Maar dit lukt niet bij een faillissement.

Pre-pack

Dit is de fase van onderzoek en verkoop die vooraf kan gaan aan een faillissement. Deze fase wordt geleid door een “bewindvoerder”. De laatste jaren is de pre-pack met enige regelmaat toegepast. Door een recente uitspraak van het Europese Hof van Justitie, is er echter veel verwarring ontstaan over de pre-pack waardoor het niet is te verwachten dat rechtbanken in deze fase nog regelmatig toestemming zullen geven voor een pre-pack.

Dwangakkoord

Een akkoord ten behoeve van schuldeisers leidt er doorgaans toe dat schuldeisers slechts met een (beperkt) percentage van hun vorderingen genoegen nemen. Als het akkoord wordt aangenomen moeten die schuldeisers dus fors afboeken.

Bijzonder is dat schuldeisers volgens het wetsvoorstel ‘Homologatie onderhands akkoord ter voorkoming van faillissement’ (hierna: wetsvoorstel) ook gedwongen kunnen worden om mee te werken aan een akkoord.

Het wetsvoorstel, de Memorie van Toelichting:

 “De voorgestelde regeling ziet op ondernemingen die wel rendabele bedrijfsactiviteiten hebben, maar vanwege een te zware schuldenlast toch insolvent dreigen te raken. Doel is om het reorganiserend vermogen van deze ondernemingen te versterken en te voorkomen dat een kleine groep van schuldeisers of aandeelhouders de belangen van de overige bij de onderneming betrokken partijen (waaronder andere schuldeisers en werknemers) schaadt door op oneigenlijke gronden een herstructurering tegen te houden waarmee een faillissement nog kan worden afgewend. Bedoeling is dat de nieuwe regeling het minnelijk schuldsanerings- en herstructureringstraject versterkt en dat de mogelijkheid van een dwangakkoord zal dienen als ‘uiterste redmiddel’. Van de schuldenaar (onderneming) wordt verwacht dat hij eerst via de minnelijke weg probeert om met zijn schuldeisers en aandeelhouders tot een akkoord te komen. Pas als dit niet lukt, komt de mogelijkheid van een dwangakkoord in beeld.”

In de praktijk zal het er dus op neerkomen dat een onderneming eerst het minnelijke traject moet bewandelen om in overleg met banken, overige schuldeisers en aandeelhouders tot een akkoord te komen. Lukt dit niet, dan biedt het wetsvoorstel de mogelijkheid van een akkoord onder dwang. Hierbij beslist de meerderheid. Ook tegenstemmers kunnen worden gedwongen om mee te werken aan een akkoord. De rechtbank krijgt hierop een toezichthoudende rol.

Deelakkoord

Zelfs is het volgens het wetsvoorstel mogelijk om een zogenaamd “deelakkoord” aan te bieden. Als een onderneming bijvoorbeeld zwaar wordt gefinancierd door (een syndicaat van)  diverse banken, dan kan de onderneming proberen alleen een akkoord aan te bieden aan de banken. Stemt een meerderheid van de financiers vóór, dan is ook de minderheid gebonden. Voor de overige schuldeisers zoals handelscrediteuren heeft het akkoord dan geen effect. Die behouden hun volledige vorderingsrecht.

Conclusie

Afgewacht moet nog worden of het wetsvoorstel ook echt wet wordt, en zo ja: wanneer? In de huidige tijd van economische bloei is er wellicht minder behoefte aan. Maar, zoals het spreekwoord luidt: “je moet het dak repareren als de zon schijnt”. De verwachting is dat de mogelijkheid van een dwangakkoord ondernemingen in zwaar weer een goed handvat biedt om schulden te saneren.

Heb je naar aanleiding van deze blog vragen of wil je meer weten over dit onderwerp, dan kun je contact opnemen met een van onze specialisten op het gebied van Insolventierecht.

Marc Le Belle  

 
Mr. M.A. (Marc)
Le Belle
+31 (0)72 515 55 44
+31 (0)72 515 54 93
LeBelle@rensenadvocaten.nl
Meer over Marc