Blog

Verhuizen!? Niet als het om mijn kinderen gaat!

Verhuizen!? Niet als het om mijn kinderen gaat!

26-10-2017

Met enige regelmaat komt er weer eens zo’n kwestie in mijn praktijk voorbij: verhuiszaken. De dossiers waarin de ene ouder van de andere ouder toestemming nodig heeft om met de kinderen te mogen verhuizen, vaak naar een plaats buiten de sociale omgeving van het kind. Het zijn vaak heel verdrietige zaken want, hoe goed je als advocaat in het familierecht ook je best doet om een regeling te treffen waarmee beide partijen zich goed voelen, in een verhuiszaak is dit vaak niet goed mogelijk. De verhuizing komt er of de verhuizing komt er niet. En dus wordt altijd één van de ouders teleurgesteld.

Deel dit artikel

Naar het overzicht

Redenen verhuizing

Er kunnen verschillende redenen zijn om met de kinderen te verhuizen na een scheiding. Meestal verhuist één van de ouders voor werk, soms gaat het om een nieuwe partner of om andere redenen. Als er sprake is van gezamenlijk gezag over de kinderen, dan is voor de verhuizing met kinderen de toestemming nodig van de andere ouder. Je mag dus niet zomaar zelf bepalen dat je met de kinderen verhuist. Geeft de andere ouder de toestemming niet, dan is er sprake van een geschil in de gezagsuitoefening dat aan de rechtbank kan worden voorgelegd. Het gaat dan om een zogenaamde art. 1:253a BW-procedure waarin de rechtbank om vervangende toestemming voor een verhuizing kan worden gevraagd.

Criteria

De rechtbank wordt geacht een beslissing te nemen die in het belang is van het kind. Maar wat is nu precies het belang van het kind? Is het belang van het kind om iedere week zijn beide ouders te zien? Of is het ook in het belang van het kind als zijn ouder een goede baan heeft waarvan het kind weer kan profiteren? Of een nieuw hecht gezin?

Omdat het belang van het kind zo’n ruim begrip is, zijn er in de rechtspraak enkele criteria ontwikkeld die worden getoetst bij een dergelijke verhuiszaak.

  • Een belangrijk criterium is hoe vaak een kind contact heeft met de andere ouder. Is er sprake van een co-ouderschap, dan is het belastender voor het kind om te verhuizen dan wanneer het kind gewend is de andere ouder slechts één keer per twee weken een weekend te zien.
  • Ook speelt een rol wat de reden is voor de verhuizing van de ouder: is dit voor werk, dan is het de vraag of het werk niet dichterbij kan worden verricht. Is het voor een nieuwe partner, dan moet gekeken worden of de nieuwe partner niet juist dichterbij kan wonen.
  • Getoetst wordt of de verhuizing goed doordacht is. Is de verhuizing een opwelling of een lang bestaande wens, is er een school in de nieuwe buurt van de  kinderen, is er een netwerk (vrienden/familie) in de nieuwe omgeving, heeft de andere ouder voldoende tijd gehad om zich (mentaal) op de verhuizing voor te bereiden? Etc.
  • Natuurlijk speelt een rol hoe de zorg tussen de kinderen en de andere ouder na de verhuizing zal zijn. Als de ouder besluit naar het buitenland te verhuizen, wordt de andere ouder dan bijvoorbeeld een compensatie aangeboden voor de schoolvakanties? Wie regelt het halen en brengen en wie betaalt de kosten van het vervoer? Hoe meer compensatie je aanbiedt, hoe groter de kans is dat een verhuizing wordt toegestaan.
  • Een ander criterium is hoe het contact tussen de ouders is. Hoe beter ouders met elkaar kunnen communiceren, hoe meer verwacht mag worden dat de  andere ouder goed op de hoogte wordt gehouden van het wel en wee van het kind.
  • Dit is slechts een greep uit het aantal omstandigheden dat een rol kan spelen bij de afweging of een ouder met kinderen mag verhuizen of niet. Het antwoord op de vraag of een verhuizing is toegestaan, is niet zonder meer te geven en hangt bijzonder veel af van de omstandigheden van het geval.

Probleem?

Heeft u zelf te maken met dit probleem? Bent u een ouder die wil verhuizen of bent u juist degene die vreest dat zijn/haar kinderen verderop gaan wonen? Het is van groot belang om in dit soort zaken de juiste argumenten naar voren te brengen en om de zaak goed voor te bereiden. Wij kunnen u hierbij helpen en doen dit graag. Neem daarvoor contact met ons op! 

 
Mr. M.J. (Mirte)
van Lingen
+31 (0)72 515 55 44
+31 (0)72 515 54 93
vanLingen@rensenadvocaten.nl
Meer over Mirte