Blog

Gedwongen overdracht van aandelen in kort geding [ondernemingsrecht]

Gedwongen overdracht van aandelen in kort geding [ondernemingsrecht]

12-10-2017

Twee bestuurders die ieder 50% van de aandelen houden hebben ruzie. Kan de één dan de rechter in kort geding vragen de ander te schorsen en te veroordelen de aandelen over te dragen?

Deel dit artikel

Naar het overzicht

Gedwongen overdracht van aandelen in kort geding [ondernemingsrecht]

Inleiding

Regelmatig vormen twee aandeelhouders met ieder 50% van de aandelen ook gezamenlijk het bestuur van een B.V. Na verloop van tijd kan er – om welke reden dan ook – onenigheid ontstaan tussen de bestuurders. Veelal lukt het de bestuurders om deze problemen op te lossen. Maar wat nu als blijkt dat het de bestuurders niet lukt om het geschil op te lossen? Heeft het dan nut om de voorzieningenrechter in kort geding te vragen de ander als bestuurder te schorsen en te veroordelen de aandelen over te dragen?

Wat is er aan de hand? Een voorbeeld:

Hans en Piet beginnen samen een schildersbedrijf, “Verf & Glas”. Het bedrijf wordt ondergebracht in een B.V. en ieder krijgt 50% van de aandelen. Beide schilders worden bestuurder van de B.V. Het gaat jaren goed. Schilder Hans doet de winkel en schilder Piet stuurt de projecten aan. 

En dan ontstaat er onenigheid. Hans heeft zijn bevoegdheid overschreden door bedragen over te maken aan zijn echtgenote voor het bijhouden van de Facebookpagina. Zijn zelfstandige bevoegdheid als bestuurder is beperkt tot EUR 5.000,--, maar hij betaalt hogere bedragen zonder overleg met Piet. Ook heeft Hans de inlogcode van het boekhoudprogramma veranderd, waardoor Piet geen toegang meer heeft. Hans heeft het nog bonter gemaakt, hij heeft namelijk in strijd met het concurrentiebeding in de aandeelhoudersovereenkomst een nieuwe B.V. opgericht die vergelijkbare werkzaamheden doet als “Verf & Glas”. 

Het lukt de mannen niet om het geschil op te lossen. Mediation helpt ook niet. Hans wil dat Piet zijn aandelen aan hem verkoopt en Piet wil op zijn beurt dat Hans zijn aandelen aan hem verkoopt.

Kort geding – gedwongen overdracht van aandelen

Over en weer hebben partijen de voorzieningenrechter in kort geding gevraagd om de ander te veroordelen de aandelen over te dragen.  Ook hebben zij over en weer de voorzieningenrechter gevraagd de ander als bestuurder te schorsen. Dit alles op straffe van forse dwangsommen. 

De voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland heeft zich op 31 augustus 2017 over deze kwestie uitgelaten (klik hier voor de uitspraak) en oordeelde  dat hij in een kort geding geen uitspraak kan doen over de (gedwongen) verkoop van de aandelen. De wet kent een bijzondere procedure, artikel 2:336 e.v. BW over uitstoting van een aandeelhouder vanwege misdraging. Deze procedure kan leiden tot gedwongen verkoop van aandelen, maar in kort geding wordt een dergelijke maatregel niet snel uitgesproken. Hoewel er sprake is van aanzienlijke spanningen binnen de onderneming, is het volgens de voorzieningenrechter niet nodig om acuut het aandeelhouderschap van één van de aandeelhouders te laten beëindigen. De rechter vindt dat partijen de kwestie van de aandelenoverdracht maar in een bodemprocedure moeten uitvechten. 

Wel ziet de voorzieningenrechter aanleiding om Hans tijdelijk als bestuurder te schorsen. Ook krijgt Piet weer toegang tot het boekhoudprogramma. En Hans moet op straffe van een dwangsom stoppen met de concurrerende B.V. Dit is immers in strijd met het concurrentieverbod. 

Ondernemingskamer

Van belang voor de voorzieningenrechter is dat partijen al een zaak aanhangig hebben gemaakt bij de Ondernemingskamer. Dit is een aparte kamer van het Gerechtshof te Amsterdam. De Ondernemingskamer behandelt grote en kleine zaken, en dus ook de MKB-zaken zoals die van “Verf & Glas”. In die zaak  heeft  Hans  de Ondernemingskamer verzocht om tijdelijk een aandeelhouder/bestuurder te benoemen met doorslaggevende stem die zal moeten onderzoeken hoe Hans en Piet uit elkaar kunnen gaan. De behandeling bij de Ondernemingskamer heeft nog niet plaatsgevonden, maar de voorzieningenrechter vindt het wel nuttig en aanvaardbaar om Hans tijdelijk te schorsen als bestuurder, in afwachting van de uitspraak van Ondernemingskamer, en hem voor diezelfde periode zijn stemrecht als aandeelhouder te ontzeggen. 

Hoe verder? 

In dit geval heeft het kort geding geen definitieve oplossing gebracht. Er loopt dus nog een zaak  bij de Ondernemingskamer en er volgt waarschijnlijk een  bodemprocedure bij de rechtbank.  

Als je in een impasse bent geraakt met een medebestuurder dan is het raadzaam om je goed te laten adviseren over de vervolgstappen. Het is  juridisch namelijk niet eenvoudig om een 50% aandeelhouder te dwingen (dus met behulp van de rechter) zijn aandelen over te dragen en ontslag te nemen als bestuurder. In ieder geval gaat dit met veel proceskosten gepaard en een dergelijk conflict drukt zwaar op de betreffende B.V. Bovendien verdient een oplossing in der minne veelal de voorkeur. 

Heb je naar aanleiding van deze blog vragen of wil je meer weten over dit onderwerp, dan kun je contact opnemen met één van onze specialisten op het gebied van ondernemingsrecht

Marc Le Belle

 
Mr. M.A. (Marc)
Le Belle
+31 (0)72 515 55 44
+31 (0)72 515 54 93
LeBelle@rensenadvocaten.nl
Meer over Marc