Blog

Reactie op column in Langedijker Nieuwsblad: onbeschoft Langedijk

Reactie column: onbeschoft Langedijk

14-03-2017

In de vorige editie van het Langedijker Nieuwsblad schreef Rob Planken een column over de wijze waarop de gemeente Langedijk verschillende burgers heeft aangeschreven om stukken grond die zij al sinds jaar en dag in bezit hebben te ontruimen, omdat die grond eigendom zou zijn van de gemeente.

Deel dit artikel

Naar het overzicht

Sinds de ruilverkaveling zijn er veel stukken grond betrokken bij tuinen van woningen en hebben de woningeigenaren die grond onderhouden als hun eigen grond. Anderen hebben de woning op een later moment gekocht en weten niet beter dan dat de grond onderdeel is van de gekochte woning met tuin.

Wat moet je nu doen als je zo’n brief van de gemeente op je deurmat aantreft?

Van belang is dat de gemeente je tuin niet zomaar kan afpakken. Hoewel ik heb vernomen dat zij dat in gesprekken wel zou hebben laten doorklinken, kan ook de gemeente niet voor eigen rechter spelen en zal een rechter moeten bepalen van wie de grond is als partijen het daar niet over eens zijn. Als de gemeente de grond dus terug wil en je bent het er niet mee eens, dan zal de gemeente een procedure moeten starten.

Of de grond daadwerkelijk van de gemeente is en of de gemeente die grond weer kan terugvorderen is afhankelijk van een aantal factoren. Het gaat te ver om deze factoren in detail in dit artikel te bespreken, maar op hoofdlijnen gaat het om de volgende vragen:

  1. Bestaat er een afspraak tussen de gemeente en de gebruiker van de grond over het gebruik?;

  2. Is het voor iedereen duidelijk dat u de grond als uw eigen grond gebruikt en heeft gebruikt?;

  3. Hoe lang is de grond door u in gebruik en/of door voorgaande eigenaren van de grond?;

  4. Kunt u de duur van uw gebruik onderbouwen met bewijsstukken (foto’s, verklaringen van vorige eigenaren en/of buren).

Gratis lezing

Op woensdagavond 22 maart aanstaande organiseert Rensen advocaten een gratis lezing over dit onderwerp in de Anbouw te (Dorpsstraat 610) Noord-Scharwoude. Tijdens de lezing zullen voorgaande onderwerpen meer in detail worden besproken en is er naderhand gelegenheid om vrijblijvend met een vastgoedadvocaat over je eigen casus van gedachten te wisselen. Voor meer informatie over de lezing zie: www.rensenadvocaten.nl/seminars Je kunt je via deze link ook aanmelden voor de lezing. Wij ontvangen graag bericht van je komst zodat wij de ruimte en de catering daarop aan kunnen passen.

Zoals Rob Planken al schreef, pakt gemeente Koggeland deze materie op een andere (fatsoenlijkere) manier aan. Wellicht met eenzelfde resultaat en met minder ontevreden burgers tot gevolg. In een open gesprek kan immers tot eenzelfde resultaat gekomen worden als met een procedure. Nu jaagt de gemeente haar burgers de gordijnen in en staat zij te boek als onfatsoenlijk. Het is - zoals wel vaker - de toon die de muziek maakt.

Allard Hanrath

Vastgoedadvocaat

 

 
Mr. A.C.J. (Allard)
Hanrath
+31 (0)72 515 55 44
+31 (0)72 515 54 93
hanrath@rensenadvocaten.nl
Meer over Allard