Blog

Boeteclausules in contracten: oppassen geblazen! [contractenrecht] [verbintenissenrecht]

Boeteclausules in contracten: oppassen geblazen! [contractenrecht] [verbintenissenrecht]

26-01-2017

Afspraak is afspraak! Maar toch gebeurt het vaak dat afspraken over bijvoorbeeld geheimhouding, niet worden nagekomen. Wat doe je dan? Een boeteclausule biedt soms uitkomst.

Deel dit artikel

Naar het overzicht

Boeteclausules in contracten: oppassen geblazen! [contractenrecht] [verbintenissenrecht]

De boeteclausule

Wat in het algemeen wordt beaamd, namelijk dat afspraken moeten worden nagekomen, ligt in een concreet geval wel eens anders. Om te voorkomen dat iemand (te) makkelijk zijn afspraken niet nakomt, kunnen er boeteclausules in een contract worden opgenomen. Als afschrikking, zeg maar. Dit is gebruikelijk en geoorloofd. Overigens betekent het betalen van de boete niet dat daarmee de afspraak van de baan is. De boete is zoals dit heet: ''een prikkel tot nakoming” en niet de prijs van niet nakoming.

Spreken partijen in een contract geheimhouding af, dan wordt hieraan vaak een boeteclausule gekoppeld. Een boete is ook vaak opgenomen in arbeidsovereenkomsten en dan met name als een concurrentiebeding geldt. De werknemer die een overstap naar een concurrerende werkgever overweegt, zal zich dan nog wel even moeten bedenken.

Ook bij onroerend goed transacties zit vaak een boeteclausule in het contract. Met name voor het geval de koper niet tijdig afneemt. Ook al is de overeengekomen boete hoog, soms zelfs erg hoog, de rechter gaat hieraan niet snel voorbij.

Voorbeeld boeteclausule

In een zaak die onlangs op ons kantoor werd behandeld, ging het om een boete van € 5.000,-- per dag. Het Gerechtshof Amsterdam zei het volgende:

''De vordering tot betaling van een voorschot op de boete wordt toegewezen, aangezien koper de koopovereenkomst niet tijdig is nagekomen en een eventueel beroep op matiging slechts onder zeer bijzondere omstandigheden, die vooralsnog niet zijn gebleken, kan worden gehonoreerd''.

Het gevolg was dat de koper € 250.000,-- (voorschot) op de boete moest aftikken en natuurlijk ook de koopsom moest betalen!

In 2018 bepaalde de Hoge Raad dat in specifieke gevallen contractuele boetes toch kunnen worden gematigd. Zie hiervoor de blog van mijn collega Maurits Vermeij.

 
Mr. M.A. (Marc)
Le Belle
+31 (0)72 515 55 44
+31 (0)72 515 54 93
LeBelle@rensenadvocaten.nl
Meer over Marc