Blog

Renteswaps en Euribor-manipulaties

Renteswaps en Euribor-manipulaties

27-10-2016

Deel dit artikel

Naar het overzicht

Renteswaps, Euribor-manipulaties en andere aspecten van het handelen van financiële instellingen met betrekking tot verkoop van derivaten en kredietverstrekking houden de juridische gemoederen al enige tijd bezig. Dat blijkt ook weer uit de uitspraak van de rechtbank Midden-Nederland van 5 oktober 2016 (http://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBMNE:2016:5114&keyword=%22ECLI%3aNL%3aRBMNE%3a2016%3a5114%22). In dit vonnis wordt geoordeeld dat onbekendheid met Euribor-manipulaties, voor de betreffende kredietnemer, geen reden vormt om een rechtsgeldig beroep op dwaling te doen. De rechtbank komt onder andere tot dat oordeel omdat de betreffende kredietnemer (via de afgesloten swaps) gekozen heeft voor een vaste rente zodat de kredietnemer niet wordt geraakt door de schommelingen in de rente die zijn ontstaan door Euribor-manipulaties. 

In het verlengde van uitspraken zoals deze zal door Rensen advocaten op 17 november 2016 een seminar  worden georganiseerd waarbij onder andere wordt ingegaan op de actualiteiten ten aanzien van renteswaps en het door de Onafhankelijke Derivatencommissie  gepubliceerde Uniform Herstelkader Rentederivaten MKB (http://www.derivatencommissie.nl/publicaties/2016/07/05/herstelkader/). Besproken wordt de actuele jurisprudentie inzake renteswaps en voor welk type renteswaps het herstelkader een uitkomst biedt. Aanmelden voor het seminar is mogelijk via (http://www.rensenadvocaten.nl/seminars/financiering-anno-2016.html).  

Voor zover u vragen heeft over aan bancaire zorgplicht gerelateerde kwesties kunt u die uiteraard stellen aan één van de advocaten van de sectie ondernemingsrecht.

 
Mr. M.V. (Maurits)
Vermeij
+31 (0)72 515 55 44
+31 (0)72 515 54 93
Vermeij@rensenadvocaten.nl
Meer over Maurits