Blog

Kindgebonden budget en kinderalimentatie part three

Kindgebonden budget en kinderalimentatie part three

12-10-2015

In deze blog leest u meer betreffende de uitspraak van de Hoge Raad van 9 oktober 2015

Deel dit artikel

Naar het overzicht

Vrijdag 9 oktober 2015 heeft de Hoge Raad een uitspraak gedaan over de wijze waarop bij het berekenen van kinderalimentatie rekening moet worden gehouden met het kindgebonden budget en de alleenstaande ouderkop. Een onderwerp waarover ik dit jaar (11 februari 2015 en 6 oktober 2015) al twee blogs schreef.

De uitspraak van de Hoge Raad is helder en schept duidelijkheid. De Hoge Raad volgt het recente advies van advocaat-generaal Hammerstein.

De Hoge Raad vindt dat het kindgebonden budget inclusief de alleenstaande ouderkop niet in mindering moet worden gebracht op de kosten van levensonderhoud van het kind. Wel moet het worden meegewogen bij het inkomen van de ouder die het kindgebonden budget ontvangt.

De Hoge Raad haalt dus een streep door de aanbeveling van de Expertgroep. De Expertgroep had geadviseerd het kindgebonden budget af te trekken van het bedrag dat nodig is om in de kosten van de kinderen te voorzien (de behoefte van het kind). In de praktijk kon de aanbeveling ertoe leiden dat de alimentatieplichtige ouder niets of vrijwel niets meer hoefde te betalen voor zijn of haar kind. Dat is volgens de Hoge Raad dus niet de bedoeling. De ouders blijven verantwoordelijk voor hun kind(eren) en de door de overheid verstrekte tegemoetkomingen veranderen daar niets aan. Wel moeten de tegemoetkomingen worden meegenomen bij het berekenen van de draagkracht van de ouders van de betrokken kinderen.

Wie de uitspraak van de Hoge Raad helemaal wil lezen, kan op de onderstaande deeplink klikken.

http://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:HR:2015:3011

 
Mr. P.G. (Paul)
Wemmers
+31 (0)72 515 55 44
+31 (0)72 515 54 93
wemmers@rensenadvocaten.nl
Meer over Paul