Blog

Kindgebonden budget en kinderalimentatie part two

Kindgebonden budget en kinderalimentatie part two

06-10-2015

Dit is het vervolg op mijn blog van 11 februari 2015: Hoe gaat de rechter na 1 januari 2015 beslissen in zaken over kinderalimentatie?

Deel dit artikel

Naar het overzicht

Begin dit jaar schreef ik een blog over de wijze waarop per 1 januari 2015 de kinderalimentatie moet worden berekend. Er was toen fiscaal het nodige veranderd door de Wet hervorming kindregelingen, en de vraag was hoe hiermee om te gaan in het kader van de kinderalimentatie.

In de Tremanormen stond (en staat) de aanbeveling van de Expertgroep om het kindgebonden budget inclusief de alleenstaande ouderkop volledig in mindering te brengen op de behoefte van het kind. Deze aanbeveling leidde vrijwel direct tot discussie in alimentatieland. Ook zagen we dat de rechtbanken de aanbeveling niet altijd volgden. De rechtbanken Noord-Holland en Den Haag vonden het maatschappelijk gezien niet aanvaardbaar dat de kosten van een kind volledig zouden worden betaald uit gemeenschapsmiddelen als de onderhoudsplichtige ouder daarvoor wel draagkracht had.

Medio april 2015 is de aanbeveling, ondanks de hevige kritiek hierop, door de Expertgroep bevestigd.  Op 3 juni 2015 is het onderwerp besproken in een vaste kamercommissie. Minister Asscher heeft desgevraagd gezegd dat de wetgever geen keuze heeft willen maken over de wijze waarop het kindgebonden budget en de alleenstaande ouderkop bij de berekening moet worden meegenomen. Het is aan de rechterlijke macht om hier invulling aan te geven.

Om aan alle discussie een einde te maken zijn er prejudiciële vragen aan de Hoge Raad gesteld. De Hoge Raad is gevraagd om duidelijkheid te scheppen, zodat we weer weten waar we aan toe zijn.

De Hoge Raad heeft recent een advies (conclusie) van advocaat-generaal Hammerstein gekregen. Wie het advies van Hammerstein wil lezen, kan op de onderstaande deeplink klikken. Een advies van een advocaat‑generaal is niet bindend, maar het geeft vaak wel aan welke kant het op zal gaan. Een advocaat-generaal is namelijk bij het schrijven van zijn advies onafhankelijk en zelfstandig.

Hammerstein legt in zijn advies eerst uitvoerig uit wat er rondom de kindregelingen speelt. Hij komt vervolgens tot de slotsom dat het kindgebonden budget inclusief de alleenstaande ouderkop niet in mindering moet worden gebracht op de kosten van levensonderhoud van het kind. Wel moet het worden meegewogen bij het inkomen van de ouder die het kindgebonden budget ontvangt. Hammerstein wijkt hiermee af van de aanbeveling van de Expertgroep.

De Hoge Raad gaat waarschijnlijk op 9 oktober 2015 op basis van het advies van Hammerstein een eindbeslissing nemen. Zodra hierover meer bekend is, volgt er een blog:  Kindgebonden budget en kinderalimentatie part three.

http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:PHR:2015:1711

 
Mr. P.G. (Paul)
Wemmers
+31 (0)72 515 55 44
+31 (0)72 515 54 93
wemmers@rensenadvocaten.nl
Meer over Paul