Blog

Is mediation iets voor mij?

Mediation? Doe de zelftest!

14-09-2015

Mediation is een alternatieve vorm van geschilbeslechting. Tijdens een mediationtraject proberen twee of meer partijen hun conflict op te lossen met de hulp van een neutrale conflictbemiddelaar, de mediator.

Deel dit artikel

Naar het overzicht

Mediation? Doe de zelftest!

Rensen Advocaten is van oudsher een traditioneel advocatenkantoor. Maar sinds de oprichting in 1983 is de wereld veranderd, en Rensen verandert uiteraard mee. Nog steeds kunnen de cliënten rekenen op een deskundig, duidelijk en bruikbaar juridisch advies. Wordt er op het scherpst van de snede onderhandeld voor de cliënt en vakkundig geprocedeerd als dat nodig is. En delen de advocaten van Rensen hun kennis tijdens de druk bezochte seminars in de kapel van het kantoorpand aan de Nassaulaan. Bij Rensen kunt u evenwel ook terecht voor mediation.

Mediation is een alternatieve vorm van geschilbeslechting. Tijdens een mediationtraject proberen twee of meer partijen hun conflict op te lossen met de hulp van een neutrale conflictbemiddelaar, de mediator. De mediator doet geen uitspraak. Hij begeleidt de onderhandelingen tussen partijen. Hij helpt bij het zelf vinden van een goede oplossing voor het conflict.

Is mediation iets voor mij? De rechtbank heeft, om deze vraag te kunnen beantwoorden, een zelftest ontwikkeld. Deze zelftest staat in de Handleiding voor mediators die zijn verbonden aan de verwijzingsvoorziening van de gerechten in het kader van mediation naast rechtspraak. De bij Rensen werkzame mediators nemen deel aan deze verwijzingsvoorziening, en daarom is het goed om deze zelftest met u te delen.

De zelftest

Vul deze zelftest in en ontdek of mediation een manier is om uw conflict op te lossen. Denk niet na over wat de ander zou denken en willen, maak de afwegingen geheel vanuit uw eigen gezichtspunt.

Bent u bereid mee te werken aan een oplossing die in onderling overleg tot stand komt?

Ja, want

( ) ik zie wel mogelijkheden voor een redelijke oplossing

( ) ik heb belang bij een snelle oplossing

( ) ik heb nog vaker met de andere partij(en) te maken

( ) ik wil graag een oplossing op maat waar ik zelf invloed op heb

( ) het gaat mede om communicatiestoringen

( ) ik denk dat in mediation ook andere conflicten die ik met de andere partij(en) heb, kunnen

worden opgelost

( ) het kan wellicht aanzienlijke (proces)kosten besparen

 

Nee, want

( ) ik vind het erg belangrijk dat de rechter zich over deze zaak uitspreekt

( ) een eerdere mediationpoging is mislukt en ik wil het niet nog eens proberen

( ) ik zie geen enkele mogelijkheid tot onderhandelen, omdat ...

 

Ik twijfel, want

( ) ik weet niet precies waar wij aan beginnen

( ) ik weet niet hoeveel ruimte er is om te onderhandelen

( ) ik vind het moeilijk om met de andere partij(en) om de tafel te zitten

( ) ik weet niet of de andere partij(en) wel wil(len) meewerken

( ) ik zie weinig mogelijkheden

 

Bent u het bij 'ja' eens met een of meer van de genoemde argumenten dan lijkt mediation geschikt voor u. Uiteraard dient de partij waarmee u een conflict heeft er ook iets voor te voelen, maar dat kunt u - al dan niet via uw eigen advocaat - altijd nagaan.

 
Mr. P.G. (Paul)
Wemmers
+31 (0)72 515 55 44
+31 (0)72 515 54 93
wemmers@rensenadvocaten.nl
Meer over Paul