Blog

De uitsluitingsclausule en kwijtschelding van een schuld

Vreemdgaan in het familierecht

25-08-2015

De afgelopen dagen kan de vraag of iemand een buitenechtelijke relatie heeft op grote belangstelling rekenen. Reden daarvoor is de hack van de bijzondere Canadese datingwebsite Ashley Madison waar 39 miljoen hoofdzakelijk Amerikaanse en Canadese gebruikers online vreemd kunnen gaan.

Deel dit artikel

Naar het overzicht

Inmiddels is gebleken dat ook 594 Nederlandse mannen (of ook vrouwen?) in de database geregistreerd staan. Genoeg reden om eens uit te leggen wat de gevolgen van vreemdgaan zijn in het Nederlandse familierecht.

Tot teleurstelling van de bedrogene – en tot opluchting van de vreemdganger – blijken deze gevolgen in het Nederlandse recht wel mee te vallen. Sterker nog, in Nederland is niet van belang wie schuld heeft aan een echtscheiding, noch voor de grond tot echtscheiding zelf, noch voor het recht op partneralimentatie of het recht op een deel van het vermogen. In tegenstelling tot in België, waar deurwaarders niet zelden worden ingeschakeld om de overspelige ‘op heterdaad’ te betrappen en waar de onderhoudsgerechtigde vervolgens de kans heeft het recht op partneralimentatie te verliezen, speelt overspel geen rechtens relevante rol bij de vaststelling van partneralimentatie. In Nederland wordt de ontvangst van partneralimentatie gekoppeld aan de lotsverbondenheid die tijdens het huwelijk is ontstaan. Na de scheiding blijft deze lotsverbondenheid doorlopen. De hoogte van alimentatie wordt voornamelijk bepaald door financiële factoren (behoefte en draagkracht) en maar deels door niet-financiële factoren.

Één van deze niet-financiële factoren kan ‘wangedrag’ zijn. De vraag is wanneer vreemdgaan als wangedrag moet worden gezien. In een zaak bij de Rechtbank Amsterdam[1] verzocht de vrouw ten laste van de man een bijdrage van meer dan € 6.000,-- bruto per maand. De man voerde aan dat de lotsverbondenheid was doorbroken omdat de vrouw, terwijl de man ernstig ziek in het ziekenhuis lag, was vreemdgegaan. Ook had zij ervoor gezorgd dat de man langer in het ziekenhuis had moeten blijven, terwijl zij hem na zijn ontslag uit het ziekenhuis bij zijn ouders had laten verblijven omdat zij hem niet wilde verzorgen. De vrouw erkende het vreemdgaan en het feit dat zij had gevraagd of de man langer in het ziekenhuis mocht blijven. Echter stelde zij dit uitsluitend in het belang van de man te hebben gedaan. Bovendien stelde de vrouw dat het huwelijk al langer niet lekker liep. De rechtbank vond de gedragingen van de vrouw onvoldoende om haar een recht op partneralimentatie te ontzeggen.

Een zaak waarin vreemdgaan wel leidde tot verlies van partneralimentatie, is de zaak bij het Hof Den Bosch van 2010[2]. In deze zaak verzocht de vrouw, die jarenlang buitenechtelijke relaties had gehad waaruit zelfs kinderen waren geboren, een bijdrage voor zichzelf ten laste van de man. Het Hof was het met de man eens dat er sprake was van zodanig grievend gedrag dat de vrouw hier geen recht meer op had. Het hof rekende het de vrouw zwaar aan dat zij de man geruime tijd in de waan had gelaten dat hij wel de biologische vader van de kinderen was en dat de waarheid omtrent het vaderschap enkel aan het licht kwam doordat de man argwaan kreeg toen de vrouw snel na de geboorte van het eerste kind weer zwanger raakte, en de man haar vervolgens met zijn vermoeden dat hij wellicht niet de biologische vader van de kinderen was, confronteerde.

Uit bovenstaande uitspraken volgt dat enkel vreemdgaan niet voldoende is om de lotsverbondenheid te doorbreken. Daarvoor is meer nodig. Uit vaste rechtspraak blijkt dat ook ten aanzien van andere gedragingen niet lichtvaardig mag worden aangenomen dat deze de lotsverbondenheid doorbreken. Voorbeelden van wangedrag die door een rechter wel als zodanig grievend worden aangemerkt, zijn vergaande stalking, zware mishandeling, het verspreiden van ernstige leugens waardoor bijvoorbeeld wordt aangestuurd op ontslag of het onterecht beschuldigen van seksueel misbruik. Het blijft echter lastig om wangedrag vast te stellen, niet zelden omdat het bewijsmateriaal moeilijk te verkrijgen is. Wat dat betreft is, hoe strafbaar en hoe grof de inbreuk op de privacy ook is, de hack van Ashley Madison een eerste stap in de goede richting voor de bedrogen echtgenoot.


[1] Rechtbank Amsterdam 25 maart 2015, ECLI:NL:RBAMS:2015:1630

[2] Gerechtshof 's-Hertogenbosch 14 december 2010, ECLI:NL:GHSHE:2010:BO7700

 
Mr. M.J. (Mirte)
van Lingen
+31 (0)72 515 55 44
+31 (0)72 515 54 93
vanLingen@rensenadvocaten.nl
Meer over Mirte