Blog

De deponeringsplicht: jaarrekening te laat of niet gedeponeerd? [ondernemingsrecht] [faillissementsrecht]

De deponeringsplicht: jaarrekening te laat of niet gedeponeerd? [ondernemingsrecht] [faillissementsrecht]

10-07-2015

Een B.V. moet zijn jaarstukken tijdig deponeren. Dat is algemeen bekend. Maar wat nu als dit vergeten is? Ben je dan als bestuurder privé aansprakelijk? Niet per se!

Deel dit artikel

Naar het overzicht

De deponeringsplicht: jaarrekening te laat of niet gedeponeerd?  [ondernemingsrecht] [faillissementsrecht]

Aanleiding van deze blog

Zomaar een vraag van een accountant uit ons netwerk: “de B.V. van een klant van mij is recentelijk veroordeeld tot betaling van een flinke geldsom. Maar de B.V. is al jaren leeg en inactief. Er zijn geen schulden, anders dan de vordering waartoe de lege B.V. nu is veroordeeld. De B.V. was al leeg toen deze voor het eerst hoorde van de claim van de tegenpartij. De tegenpartij heeft nu dus in een vonnis gelijk gekregen. Een lege B.V. is natuurlijk een ‘kale kip’, maar de bestuurder van de B.V. heeft in 2015 de jaarrekening 2013 te laat gedeponeerd. Moet hij nu maar uit privé gaan betalen? Want als de B.V. failliet gaat, dan loopt hij toch het risico dat hij privé aansprakelijk is?”.

De deponeringsplicht: vergeten?

Op de site van de Kamer van Koophandel staat precies hoe het zit met tijdig deponeren. Toch zijn er heel veel vennootschappen die niet of niet tijdig deponeren. Sommige vennootschappen deponeren niet omdat zij niet willen dat de concurrent een kijkje in de keuken krijgt, andere vennootschappen vergeten het gewoon.

Risico bij niet tijdig deponeren

Niet tijdig deponeren kan riskant zijn, maar alleen in het geval van faillissement. In zo’n geval staat de curator met 1-0 voor, namelijk de bestuurder is wegens wanbeleid aansprakelijk, tenzij hij bewijst dat er andere oorzaken zijn voor het faillissement. Als de bestuurder tijdig had gedeponeerd, dan was de bewijslast omgekeerd namelijk, dan is hij wegens wanbeleid niet aansprakelijk, tenzij de curator bewijst dat er sprake was van wanbeleid. Dit is een groot verschil. In juridische procedures is de bewijslast namelijk vaak de bepalende factor. Het is een groot verschil of sprake is van ‘aansprakelijkheid, tenzij….’ of dat sprake is van ‘geen aansprakelijkheid, tenzij…..’.

Niet per se aansprakelijk

Het antwoord aan de accountant kon geruststellend zijn, namelijk je bent niet per se aansprakelijk als er niet tijdig is gedeponeerd, immers als je kunt aantonen dat er heel reële oorzaken zijn voor het faillissement (andere oorzaken dan wanbeleid, bijvoorbeeld: een slechte markt of te veel concurrentie) dan leidt dat niet tot aansprakelijkheid. Met andere woorden: je stond 1-0 achter, maar de wedstrijd is pas gespeeld als het eindsignaal gaat. En om nu al meteen het verlies te nemen door uit privé te gaan betalen, is niet aan de orde. Eerst maar eens kijken of het daadwerkelijk tot een faillissement komt en dan maar eens kijken wat de curator vindt van de te late deponering en/of claim wegens bestuurdersaansprakelijkheid. Daar kan nog over onderhandeld worden. In een procedure is de bestuurder bovendien beslist niet kansloos. Het uitgangspunt blijft namelijk dat in beginsel alléén de vennootschap aansprakelijk is voor de schulden: er geldt een hoge drempel voor bestuurdersaansprakelijkheid.

Tot slot: ook ter geruststelling, als er geen tweede schuld is (steunvordering), dan is het nog maar de vraag of de tegenpartij met succes een faillissementsaanvraag kan indienen.

 

 
Mr. M.A. (Marc)
Le Belle
+31 (0)72 515 55 44
+31 (0)72 515 54 93
LeBelle@rensenadvocaten.nl
Meer over Marc