Blog

Concernfinanciering en het verstrekken van zekerheden binnen een concern

Concernfinanciering en het verstrekken van zekerheden binnen een concern

12-05-2015

In de insolventiepraktijk blijkt regelmatig dat er financiering plaatsvindt vanuit groepsvennootschappen. Deze financierende vennootschappen hebben vaak zeer aanzienlijke vorderingen op een of meer groepsmaatschappijen. Binnen het concern worden echter maar zelden zekerheden verstrekt. Dat brengt de nodige risico's met zich, bijvoorbeeld in geval van een faillissement.

Deel dit artikel

Naar het overzicht

In de insolventiepraktijk blijkt regelmatig dat er financiering plaatsvindt vanuit groepsvennootschappen. Deze financierende vennootschappen hebben vaak zeer aanzienlijke vorderingen op een of meer groepsmaatschappijen.

Banken stellen vrijwel altijd de voorwaarde om zekerheden - zoals pandrechten op vorderingen, voorraad en inventaris - verstrekt te krijgen ter dekking van de financiering.

Zonder zekerheid binnen het concern bestaat slechts een concurrente vordering

In concernverband wordt er gek genoeg maar in zeer geringe mate met zekerheden gewerkt. Wanneer er geen zekerheden zijn verstrekt betekent dit dat de vordering van bijvoorbeeld de moedermaatschappij op de dochtervennootschap uit hoofde van geldlening of rekening-courantverhouding ongedekt is en bij een faillissement resulteert in niet meer dan een concurrente vordering. De ervaring leert dat de vooruitzichten van concurrente crediteuren nogal slecht zijn in een faillissementssituatie.

De vooruitzichten van een pandhouder in een faillissement zijn echter een stuk  rooskleuriger. Zeker wanneer het betreffende pandrecht tijdig en op de juiste manier (denk daarbij in ieder geval aan de registratie bij de belastingdienst) is gevestigd en er met enige regelmaat een vervolgpandakte aan de belastingdienst is aangeboden.

Ondernemers nemen onnodige risico’s

Dat er in de praktijk binnen concernverband maar weinig met zekerheden wordt gewerkt is voor de ondernemer een gemiste kans waardoor er onnodige risico’s worden genomen. Het is dan ook goed om uzelf af te vragen of het vestigen van bijvoorbeeld pandrechten ook in uw situatie de financiële risico’s zou kunnen beperken.

Wij helpen u graag met het maken van een afweging

Uiteraard kunnen de advocaten van de sectie ondernemingsrecht u adviseren bij het maken van de afweging en u voorzien van de juiste documentatie. Indien u van gedachte wilt wisselen over het vestigen van bijvoorbeeld pandrechten, neem dan gerust contact met ons op.

 
Mr. M.V. (Maurits)
Vermeij
+31 (0)72 515 55 44
+31 (0)72 515 54 93
Vermeij@rensenadvocaten.nl
Meer over Maurits