Blog

Beneficiaire aanvaarding en vereffening

Beneficiaire aanvaarding en vereffening

20-03-2015

Nadat één of meer erfgenamen de nalatenschap beneficiair (onder het voorrecht van boedelbeschrijving) hebben aanvaard, moet vereffening volgens de wettelijke procedure plaatsvinden.

Deel dit artikel

Naar het overzicht

Beneficiair of zuiver aanvaarden?

Na het overlijden van een verwante, zoals uw vader of moeder, staat u als erfgenaam voor de beslissing de nalatenschap te aanvaarden. Dit zou een bewuste keuze moeten zijn omdat u bij een zuivere aanvaarding aansprakelijk bent voor voldoening van de schulden. Als onverhoopt blijkt dat de nalatenschap negatief is, komen de schuldeisers bij u persoonlijk voor betaling. Om te voorkomen dat u in privé aansprakelijk bent voor de schulden uit de nalatenschap moet u de nalatenschap beneficiair aanvaarden. Beneficiaire aanvaarding houdt in dat u de nalatenschap alleen maar aanvaardt als zij positief is, ook wel “onder het voorrecht van boedelbeschrijving” genoemd. De nalatenschap vormt dan een afgescheiden vermogen. De beneficiaire aanvaarding moet worden ingeschreven bij de griffie van de rechtbank binnen het arrondissement (gebied) waar de overledene zijn laatste woonplaats had.

Vereffeningsprocedure

Als één van de erfgenamen beneficiair heeft aanvaard, moet de nalatenschap vereffend worden “volgens de wet”. Dat houdt in dat de regels opgenomen in het Burgerlijk Wetboek gevolgd moeten worden. Verdeling van de nalatenschap kan volgens die regels niet plaatsvinden totdat de nalatenschap is vereffend. Alle erfgenamen zijn vereffenaars en moeten gezamenlijk voor vereffening zorgdragen. Dit kan moeilijkheden geven als de erfgenamen niet door één deur kunnen of als sprake is van een tweede echtgenote die bijvoorbeeld alles toegedeeld krijgt en de kinderen uit een eerste huwelijk slechts een (niet-opeisbare) vordering krijgen. Als die tweede echtgenote beneficiair heeft aanvaard, kan geen verdeling plaatsvinden en kunnen de kinderen uit het eerste huwelijk de verdeling tegenhouden.

Opheffing vereffening en ontheffing (deel) verplichtingen

In sommige gevallen hoeft de vereffeningsprocedure niet gevolgd te worden. Dit is het geval als de overledene een testament heeft gemaakt waarin hij een executeur heeft benoemd en de nalatenschap “ruimschoots voldoende is”. De executeur verklaart dan dat er voldoende middelen zijn om alle schuldeisers te kunnen betalen.

Vaak hoeven ook niet alle regels opgenomen in het Burgerlijk Wetboek gevolgd te worden omdat de nalatenschap positief is en de vereffenaars de kantonrechter om ontheffing vragen.

Als het om een kleine nalatenschap gaat, kan de vereffening op verzoek van de vereffenaars (of één van hun) ook worden opgeheven. Het hof Leeuwarden-Arnhem heeft zich over een geval gebogen waar de echtgenote-stiefmoeder om opheffing had gevraagd. De stiefkinderen vonden dat de vereffeningsprocedure moest worden gevolgd en de verdeling die de overledene in zijn testament had gemaakt daarom niet uitgevoerd kon worden. Het hof heeft de vereffening opgeheven omdat de echtgenote-stiefmoeder de schulden uit de nalatenschap heeft voldaan. Eventuele aanspraken van de stiefkinderen op de nalatenschap of de echtgenote-stiefmoeder stonden aan die opheffing niet in de weg, aldus het hof in zijn beschikking van 4 oktober 2014.

Voordeel en nadeel beneficiaire aanvaarding

Het voordeel van beneficiaire aanvaarding is dat u zich geen zorgen hoeft te maken over de schulden van de nalatenschap. Die hoeft u niet zelf te betalen. Daarbij is wel zaak dat u de wettelijke regels volgt. Dat is ook meteen het nadeel: de nalatenschap kan pas verdeeld worden als de vereffening is afgerond.

Indien u begeleiding nodig heeft in de vereffeningsprocedure of hulp bij opheffing of ontheffing nodig heeft, helpen wij u graag verder.

Voor vragen en opmerkingen kunt u onderstaand e-mailadres gebruiken.

 
Mr. M.J. (Mirte)
van Lingen
+31 (0)72 515 55 44
+31 (0)72 515 54 93
vanLingen@rensenadvocaten.nl
Meer over Mirte