Blog

Hoge Raad gaat om: een VOF kan toch onafhankelijk van haar vennoten failliet gaan

Een VOF kan toch onafhankelijk van haar vennoten failliet gaan

12-02-2015

Op 6 februari 2015 heeft de Hoge Raad een arrest gewezen waarin is bepaald dat een VOF toch afzonderlijk van haar vennoten failliet kan gaan. Daarmee verlaat de Hoge Raad zijn eerdere standpunt. In deze blog worden de motivering van de Hoge Raad van dit nieuwe standpunt en de gevolgen daarvan in de praktijk kort uiteen gezet.

Deel dit artikel

Naar het overzicht

De Hoge Raad gaat om

De Hoge Raad heeft op 6 februari 2015 een arrest gewezen waarin hij heeft bepaald dat een VOF toch afzonderlijk van haar vennoten failliet kan gaan.[1] Hiermee is de Hoge Raad omgegaan ten opzichte van de daarvoor door de Hoge Raad aangehangen leer, namelijk dat het faillissement van een VOF ook automatisch tot gevolg had dat de vennoten failliet gingen.[2]

Verlaten stelregel

Het uitgangspunt van de Hoge Raad bij de inmiddels verlaten stelregel was dat de VOF geen rechtspersoonlijkheid heeft en dit meebrengt dat wanneer de VOF niet meer aan haar verplichtingen voldoet dit automatisch tot gevolg heeft dat de vennoten van de VOF, ten gevolge van hun hoofdelijke aansprakelijkheid ten opzichte van de verplichtingen van de VOF, dus ook niet meer aan hun verplichtingen voldoen. Daarmee bestond dan voldoende grond om ook hen bij het uitspreken van het faillissement van de VOF in staat van faillissement te verklaren.

Motivering van de Hoge Raad bij het arrest

Met de uitspraak van 6 februari 2015 komt de Hoge Raad daar dus op terug. De Hoge Raad hanteert voor deze uitspraak samengevat de volgende motivering.

Een VOF is een afzonderlijk rechtssubject met een afgescheiden vermogen dat zelfstandig aan het rechtsverkeer kan deelnemen. De verplichtingen van de VOF kunnen ingevolge art. 18 Wetboek van Koophandel op de vennoten in privé worden verhaald. Wanneer een VOF failliet wordt verklaard zal daarmee doorgaans, gelet op de hoofdelijke aansprakelijkheid van de vennoten voor de verplichtingen van de VOF, het faillissement van de vennoten eveneens onvermijdelijk zijn. Dit hoeft echter niet per se het geval te zijn. Een vennoot kan in privé over voldoende vermogen beschikken om de verplichtingen van de VOF te voldoen. Ook wanneer de vennoot bepaalde verplichtingen van de VOF niet voldoet betekent dit niet automatisch dat de vennoot in een toestand verkeert opgehouden te zijn met betalen. Daarbij is ook van belang dat de vordering op de vennoten, ten opzichte van de vordering op de VOF, een afzonderlijke vordering is waartegen de individuele vennoten eigen verweermiddelen kunnen instellen, waaronder bijvoorbeeld een beroep op verrekening.

Gevolgen voor de praktijk

Wat zijn de gevolgen voor de praktijk van het arrest van de Hoge Raad? In ieder geval dat nu ook van de individuele vennoten expliciet het faillissement aangevraagd dient te worden, omdat het faillissement van de VOF niet meer van rechtswege tot het faillissement van de vennoten leidt. Verder kan deze uitspraak met name voor noodlijdende VOF’s met vermogende vennoten interessante mogelijkheden bieden. De onderhavige uitspraak zet immers de deur open om de verplichtingen van een VOF, bijvoorbeeld huurverplichtingen of verplichtingen uit arbeidsovereenkomsten, via een faillissement te beperken waardoor de vennoten aan een stukje damage control kunnen doen en zo mogelijk tot een voor hen goedkopere opheffing van de VOF kunnen komen. 

Voor nader advies met betrekking tot juridische vraagstukken omtrent de VOF kunt u uiteraard contact opnemen met een van onze advocaten van de sectie onderneming.[1] ECLI:NL:HR2015:251
[2] ECLI:NL:HR:2009:BK3574
 
Mr. M.V. (Maurits)
Vermeij
+31 (0)72 515 55 44
+31 (0)72 515 54 93
Vermeij@rensenadvocaten.nl
Meer over Maurits