Blog

Gewijzigde regeling kinderalimentatie leidt tot onzekerheid

Hoe gaat de rechter na 1 januari 2015 beslissen in zaken over kinderalimentatie?

11-02-2015

Per 1 januari 2015 geldt er een nieuwe regeling voor kinderalimentatie, die de nodige onzekerheid en onduidelijkheid met zich brengt. De aanbeveling wordt namelijk niet altijd door rechters gevolgd. Een advocaat kan duidelijkheid geven over de gevolgen in uw eigen situatie.

Deel dit artikel

Naar het overzicht

Richtlijn kinderalimentatie is veranderd

Per 1 januari 2015 is er - fiscaal gezien - het nodige veranderd rondom kinderalimentatie. Op de zogeheten kindregelingen is redelijk fors bezuinigd. Een aantal regelingen is afgeschaft of aangepast.

De zogeheten Expertgroep alimentatienormen bracht in verband met de nieuwe kindregelingen eind 2014 een nieuwe richtlijn - ook wel bekend als de Tremanormen - uit. In deze richtlijn staan aanbevelingen voor familierechters om de voorspelbaarheid en rechtszekerheid in alimentatiezaken te vergroten.

De aanbeveling om het kindgebonden budget inclusief de alleenstaande-ouderkop volledig in mindering te brengen op de behoefte aan kinderalimentatie leidde meteen tot veel discussie onder de deskundigen. Iedereen had er wel een mening over.

Omdat de Expertgroep slechts aanbevelingen geeft, is het altijd de vraag hoe een wijziging van bijvoorbeeld de wetgeving in de praktijk uitpakt. Het vaststellen van kinderalimentatie is en blijft maatwerk.

Aanbeveling wordt niet altijd door de rechters gevolgd

De rechtbank Den Haag heeft op 9 januari 2015 in een concreet geval besloten om de bovenstaande aanbeveling van de Expertgroep alimentatienormen niet te volgen. De rechtbank vond het maatschappelijk gezien niet aanvaardbaar dat in de behoefte van een kind volledig zou worden voorzien uit gemeenschapsmiddelen, terwijl de onderhoudsplichtige ouder daarvoor wel draagkracht heeft.

Of partijen zullen berusten in deze uitspraak is niet bekend. Of deze uitspraak in een eventueel hoger beroep in stand zal blijven, is koffiedik kijken. Feit is wel dat de rechtszekerheid en voorspelbaarheid van uitspraken in alimentatiezaken momenteel onder druk staat.

Nieuwe regels leiden tot onduidelijkheid en onzekerheid

Voor alle betrokken ouders brengt de huidige richtlijn onduidelijkheid en onzekerheid met zich. Waarschijnlijk vragen veel alimentatieplichtigen zich nu af of zij niet te veel alimentatie betalen. Alimentatiegerechtigden zullen zich op hun beurt zorgen maken over de financiële consequenties van een eventuele verlaging van de kinderalimentatie.

Een advocaat geeft duidelijkheid over de gevolgen in uw eigen situatie

Helaas is het niet mogelijk om met één kort advies of een algemene opmerking aan alle onzekerheid een einde te maken. Iedere zaak staat immers op zich. Wel kan een goed en praktisch advies helpen om inzicht in de eigen situatie te krijgen. De gevolgen van de wijzigingen op het gebied van de kindregelingen zijn doorgaans wel redelijk goed in kaart te brengen door een deskundige (advocaat). Ook kan er natuurlijk worden besloten om een en ander samen te bespreken, eventueel met de hulp van een mediator.

 
Mr. P.G. (Paul)
Wemmers
+31 (0)72 515 55 44
+31 (0)72 515 54 93
wemmers@rensenadvocaten.nl
Meer over Paul