Blog

Strafontslag bij gemeente

Na 4 jaar duidelijkheid over strafontslag bij gemeente

28-01-2015

Op donderdag 22 januari 2015 deed de Centrale Raad van Beroep uitspraak over een strafontslag in een zaak waarin wij de gemeente bijstonden. De Centrale Raad van Beroep is de hoogste rechter in ambtenarenzaken.

Deel dit artikel

Naar het overzicht

Strafontslag, ontslag zonder WW-uitkering

De zaak begon 4 jaar geleden. Een afdelingshoofd van een gemeente  functioneerde slecht en werd geschorst. Toen hij niet meer op het werk was, voelden de medewerkers op zijn afdeling zich vrij om hun hart te luchten. Bijvoorbeeld over het feit dat er ruim € 10.000,- in een kluis lag. Dat geld was in 2009 verkregen met de verkoop van eigendommen van de gemeente: oude machines die waren geveild. Dat geld had gewoon afgedragen moeten worden, in het formele geldcircuit van de gemeente terecht moeten komen. Maar dat gebeurde niet. Behalve de medewerkers van de afdeling, wist niemand bij de gemeente dat het geld in de kluis lag. Het bleef in de kluis liggen en werd besteed aan een biljarttafel voor de afdeling en aan nog wat andere zaken. Er was dus een informele kas. Dat was voor de gemeente voldoende reden om de ambtenaar strafontslag te geven, ontslag zonder een WW-uitkering. Hij vocht vervolgens zijn ontslag aan bij de rechtbank en in hoger beroep.

Een informele kas

In februari 2011, nadat hij de eerste brief van de gemeente kreeg, had het afdelingshoofd gezegd dat de gemeente er niet zo moeilijk over moest doen. Het geld lag veilig in de kluis en hij had het geld niet aan zichzelf uitgegeven maar aan zaken ten behoeve van de medewerkers. Later zei hij bij de rechtbank en bij de Centrale Raad van Beroep dat hij dat gezegd had met de kennis die hij in februari 2011 over de kas had. Op het moment van de aankoop zelf, zei hij later,  wist hij helemaal niet dat het poolbiljart van het geld in de kluis gekocht werd, hij zei dat hij dacht dat het geld allang was afgedragen. De Centrale Raad vond dat uit de woorden van de verklaring van februari 2011 niet bleek dat de ambtenaar toen de historische toedracht schetste: hij erkende toen gewoon dat hij wist dat er een informele kas was en dat hij wist waar het geld aan uitgegeven was. Bovendien vond de Centrale Raad dat uit de verklaringen van medewerkers ook bleek dat het afdelingshoofd al vanaf 2009 van de informele kas af wist en dat hij het goed gevonden had dat er spullen van werden gekocht.

Terecht strafontslag volgens Centrale Raad

Is het nou zo erg om bij een gemeente een informele kas in stand te houden? Ja, dat is plichtsverzuim en het is ernstig genoeg voor strafontslag. Dat vond de rechtbank en dat vindt ook de Centrale Raad van Beroep. De Centrale Raad zegt daarover:

“Het college (van burgemeester en wethouders van de gemeente) hecht groot belang aan een verantwoorde en transparante omgang met gemeenschapsgeld. Het had de ambtenaar in zijn functie als afdelingshoofd zonder meer duidelijk moeten zijn dat daarbij niet past dat aan de gemeente toekomende gelden buiten de gemeente kas om worden beheerd”.

Dat de aankopen ook uit de gemeentekas gedaan hadden kunnen worden, of dat het afdelingshoofd er niet zelf bij gebaat was, maakte voor de hoger beroepsrechter niet uit. Na 4 jaar werd dus nogmaals bevestigd dat het stafontslag terecht was gegeven.

De procedure duurde zo lang omdat de rechtbank de zaak op 19 december 2012 behandelde. Vervolgens werd het hoger beroep op 21 november 2014 ter zitting behandeld.

 
Mr. B. M. (Beatrijs)
Dijkstra
+31 (0)72 515 55 44
+31 (0)72 515 54 93
Dijkstra@rensenadvocaten.nl
Meer over Beatrijs