Blog

NIEUWSUPDATE ARBEIDSRECHT RENSEN ADVOCATEN

08-09-2021

In Nederland kennen we geen wettelijke vaccinatieplicht: het staat iedereen vrij om wel of niet te kiezen voor een COVID-vaccinatie. Kunnen werkgevers werknemers ontslaan wegens het niet nemen van een COVID-vaccinatie? Het gerecht in eerste aanleg van CuraƧao heeft over deze kwestie recent moeten beslissen. Lees verder

NIEUWSUPDATE ARBEIDSRECHT RENSEN ADVOCATEN

22-06-2021

Ieder die werkzaam is in een werkgevers(advies)praktijk kent ze: de moeilijke gevallen. Werknemers met een lang dienstverband, moeilijk gedrag, die minder goed in het team liggen, waarbij een aspect van ziekte speelt waardoor ze minder goed aanspreekbaar zijn op hun functioneren of gedrag. Lees verder

NIEUWSUPDATE ARBEIDSRECHT RENSEN ADVOCATEN

07-05-2021

Hoe zat het ook al weer met de ketenregeling? Een werknemer werkt eerst ruim 4 jaar via een payrollconstructie bij een werkgever en daarna krijgt ze bij een opvolgend werkgever een jaarcontract. Is ze dan voor onbepaalde tijd in dienst? Ja, zou je denken, en toch was dat niet zo. Lees verder

NIEUWSUPDATE ARBEIDSRECHT RENSEN ADVOCATEN

13-04-2021

Een werknemer neemt ontslag, krijgt spijt en treedt vervolgens opnieuw bij zijn werkgever in dienst. Moet deze werkgever de eerdere dienstjaren dan meetellen bij de berekening van de transitievergoeding? En wat betekent dit voor andere oude rechten? Lees verder

NIEUWSUPDATE ARBEIDSRECHT RENSEN ADVOCATEN

01-04-2021

Is ontslag gemakkelijker geworden na 1 januari 2020 door de cumulatiegrond (de i-grond)? Op 2 februari 2021 is er een eerste uitspraak gepubliceerd over de i-grond in hoger beroep van het Gerechtshof Den Haag. Er is ook al een klein aantal uitspraken bekend waarin kantonrechters op de i-grond ontbinden. Lees verder

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6