Mr. P.G. (Paul) Wemmers

+31 (0)85 049 95 28
+31 (0)72 515 54 93
wemmers@rensenadvocaten.nl

Specialisaties

BestuursprocesrechtRuimtelijk ordeningsrecht
MediationEchtscheiding
Zakelijke conflictenBestuursrechtmediationsArbeidsmediationsBurengeschillenEchtscheidingen en familiekwesties

Laat ons contact met u opnemen.

Neem contact met me op

Biografie

Paul Wemmers is bij Rensen Advocaten de specialist op het gebied van het (ruimtelijk) bestuursrecht. Hij heeft voor zijn carrière als advocaat (in 2002 beëdigd) bij de Raad van State en een gemeente gewerkt. Cliënten profiteren van zijn daar opgedane ervaring.

Behalve advocaat is Paul Wemmers ook mediator (diverse gebieden: o.a. familierecht, arbeidsrecht en burenrecht). Hij is een MfN registermediator en volgde o.a. de Specialisatieopleiding Familiemediation.

Paul Wemmers helpt ondernemingen, (semi)overheden, en particulieren door te adviseren en te procederen. Is de cliënt tevreden dan is hij dat ook. Om dat doel te bereiken gebruikt hij niet alleen zijn juridische kennis, maar verdiept hij zich tevens in de achtergronden van de zaak en de cliënt. Hij streeft altijd naar een voor de cliënt haalbaar en bevredigend resultaat. Hij is daarbij eerlijk, direct, praktisch en oplossingsgericht.

Paul Wemmers is regelmatig betrokken bij procedures rondom bouwplannen (op inbreilocaties). Hij weet daardoor veel van de problematiek rondom parkeren, woon- en leefklimaat, planschade, en de te doorlopen procedures. Hij adviseert op de achtergrond (ontwikkelaars of omwonenden) en treedt op in de bezwaar- of beroepsfase (rechtbank en Raad van State). In planschadekwesties staat Paul Wemmers vaak ontwikkelaars bij die met de gemeente afspraken hebben gemaakt over de vergoeding van planschade. Zeker als het gaat om situaties waarbij de gemeente ruimhartig is in het toekennen van planschade komt hij op voor de belangen van de ontwikkelaar. Voorts kent Paul Wemmers de klappen van de zweep in handhavingskwesties. Hij beoordeelt minutieus of de last onder dwangsom aan alle eisen voldoet, en ook het invorderingstraject neemt hij onder de loep.

In echtscheidingsmediations komt het aan op het vinden van oplossingen op maat. Iedere echtscheiding is anders en zeker als het gaat om financieel complexe echtscheidingen lukt het Paul Wemmers om daar samen met partijen een weg in te vinden. Goede en duidelijke afspraken over de onderneming, de woning, nalatenschappen onder uitsluiting verkregen, etc. Paul Wemmers begeleidt partijen om er samen uit te komen en de afspraken duidelijk op papier te zetten.

Paul Wemmers heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende rechtsgebieden geregistreerd:

  • omgevingsrecht
  • familierecht

Deze registratie verplicht hem elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd rechtsgebied.

Nevenfuncties

  • Bestuurslid van de Stichting Permanente Opleiding in het voormalige arrondissement Alkmaar.
  • Lid van de Mediationfederatie Nederland.
  • Voorzitter van de Raad van Toezicht C.S.G. Jan Arentsz.

(Samen)werken aan oplossingen.