Mr. M.J. (Mirte) van Lingen

+31 (0)85 049 95 34
+31 (0)72 515 54 93
vanLingen@rensenadvocaten.nl

Specialisaties

EchtscheidingMediation
Echtscheidingen en familiekwestiesMediation bij Rensen Advocaten in Alkmaar

Laat ons contact met u opnemen.

Neem contact met me op

Biografie

Ik ben Mirte en ik heb een jarenlange ervaring in het personen- en familierecht en erfrecht. Daarbij moet u denken aan geschillen over alimentatie, afstamming, ouderlijk gezag of omgangsregelingen.  Een bijzondere focus in mijn familierechtpraktijk ligt bij de verdeling van vermogen, zowel in het kader van echtscheiding als na een erfenis/in een nalatenschap. In het kader van echtscheiding adviseer en procedeer ik met grote regelmaat over de afwikkeling van (ingewikkelde) huwelijkse voorwaarden (waaronder verrekenbedingen) en de verdeling van een (huwelijks)gemeenschap.

Een aanzienlijk deel van de echtscheidingen die ik behandel, betreft scheidingen waarbij een eigen onderneming betrokken is. Met name in dit soort situaties is het belangrijk dat u zich laat bijstaan door een ervaren en deskundige advocaat die niet alleen verstand heeft van het familierecht, maar ook van ondernemingsrechtelijke en fiscaalrechtelijke vraagstukken. Hiervoor bent u bij mij - zo nodig met het inschakelen van mijn netwerk van fiscalisten en accountants - aan het juiste adres. Het feit dat ik in 2015 de driejarige specialisatieopleiding familierecht (vFAS) cum laude heb afgerond, getuigt hiervan. Ik ben er daarnaast trots op te mogen vermelden dat ik in 2018 de vFAS Young Talent award mocht winnen als aanstormend talent in de (familierecht)advocatuur.

Het meemaken van een echtscheiding of overlijden is een heftige periode die menigeen graag zo snel mogelijk achter zich laat. Ik ben mij hiervan bewust en vind het belangrijk dat er voldoende aandacht is voor deze emoties. Met name als er bij een echtscheiding kinderen in het spel zijn, is mijn motto om in een zo kort mogelijke tijd op een zo respectvolle manier tot een zo goed mogelijke regeling te komen voor alle partijen. In dat kader komt mijn ervaring als familierecht-mediator goed van pas en help ik partijen ook graag samen aan één tafel. Waar echter blijkt dat een regeling in onderling overleg niet tot de mogelijkheden behoort, kunt u op mijn inzet en kennis bouwen in een juridische procedure.

Mijn studie heb ik gevolgd aan de Rijksuniversiteit Groningen. Ik ben in 2009 (cum laude) afgestudeerd in het Nederlands recht (met als bijzondere afstudeerrichting het familierecht). In datzelfde jaar ben ik gestart als advocaat op een groot kantoor in het Oosten van het land. Sinds februari 2011 ben ik verbonden aan Rensen Advocaten. Ik houd mij uitsluitend bezig met het familie- en erfrecht. 

Mirte heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende rechtsgebied geregistreerd:

  • familierecht

Deze registratie verplicht haar elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd rechtsgebied.

Nevenfuncties

  • Lid Vereniging Familierecht Advocaten en Scheidingsbemiddelaars (www.vfas.nl)
  • Voorzitter Stichting Permanente Opleiding Alkmaar
  • Lid Rotary Club Heiloo

Deskundigheid en inlevingsvermogen; dat zijn voor mij de eigenschappen die aan de basis staan van een goed resultaat.