Mr. K. (Kim) Hollenberg

+31 (0)85 049 95 20
+31 (0)72 515 54 93
Hollenberg@rensenadvocaten.nl

Specialisaties

BestuursprocesrechtRuimtelijk ordeningsrecht
Huurrecht bedrijfsruimteContractenrecht
BouwrechtOnroerendgoedrechtHuurrecht woonruimteErfdienstbaarhedenBurenrecht

Laat ons contact met u opnemen.

Neem contact met me op

Biografie

Kim Hollenberg is in 2012 afgestudeerd in de master Privaatrecht aan de Universiteit van Amsterdam. Kort daarna is zij beëdigd als advocaat. Kim is sinds april 2016 verbonden aan Rensen advocaten. Tijdens haar studie ontwikkelde Kim ook een interesse voor het bestuursrecht. Zo werkte zij tijdens haar studie als jurist bij de voormalig gemeente Schermer en als secretaris van de commissie bezwaarschriften van de voormalig gemeente Graft-de Rijp. 

Kim is gespecialiseerd in de onroerend goed praktijk. Zij behandelt zowel privaatrechtelijke (bouwrecht, huurrecht, algemeen verbintenissenrecht) als (ruimtelijk) bestuursrechtelijke kwesties (Awb, Wabo, Wro, APV). Kim is geïnteresseerd in het grensgebied van het civiel- en bestuursrecht. Voor vragen hoe bijvoorbeeld civielrechtelijke afspraken zich verhouden tot de bevoegdheden van een overheidsorgaan, kunt u dan ook goed terecht bij Kim.  

Naast haar werkzaamheden in de onroerend goed praktijk, is Kim lid van de Raad van Toezicht van de Stichting Schermer Molens. Ook treedt zij regelmatig op als lid van de commissie bezwaarschriften Koggenland. Deze commissie adviseert het bestuursorgaan over de te nemen beslissingen op bezwaarschriften.

Kim Hollenberg heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende rechtsgebieden geregistreerd:

  • verbintenissenrecht
  • omgevingsrecht

Deze registratie verplicht haar elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd rechtsgebied.

Nevenfuncties

  • Lid Raad van Toezicht Stichting Schermer Molens
  • Lid commissie bezwaarschriften gemeente Koggenland