Mr. B. M. (Beatrijs) Dijkstra

+31 (0)85 049 95 23
+31 (0)72 515 54 93
Dijkstra@rensenadvocaten.nl

Specialisaties

Onderwijsrecht
ArbeidsrechtAmbtenarenrecht

Laat ons contact met u opnemen.

Neem contact met me op

Biografie

Beatrijs Dijkstra is een zeer ervaren advocaat arbeidsrecht. Zij is sinds 2000 advocaat en heeft in 2006 de Grotius Specialisatieopleiding Arbeidsrecht gevolgd. Zij zit bij Rensen Advocaten in de maatschap.

Beatrijs weet veel over de specifieke rechtspositie van ambtenaren en onderwijspersoneel. Beatrijs adviseert en procedeert voor een groot aantal schoolbesturen in de regio, in het basisonderwijs en het voorgezet onderwijs. Ook treedt zij op voor een aantal Noord-Hollandse gemeenten. Daarnaast is zij de advocaat van veel verschillende ondernemingen, variërend van kleine bouwbedrijven tot grote productiebedrijven met honderden werknemers. Beatrijs staat niet alleen werkgevers bij, zij is ook advocaat voor werknemers, meestal werknemers die ambtenaar zijn of in het onderwijs werken. Beatrijs behandelt onder andere vragen van werkgevers en werknemers over functioneringstrajecten, re-integratietrajecten bij arbeidsongeschiktheid, vaststellingsovereenkomsten, ontslag, plichtsverzuim en integriteit, reorganisaties, het sociaal plan, (flexibele) arbeidsovereenkomsten, het wijzigen van arbeidsvoorwaarden, privacy en medezeggenschap.

Beatrijs heeft met veel werkgevers korte lijnen zodat zij in een vroeg stadium bij een zaak betrokken wordt. Dat betekent dat dossiers goed opgebouwd worden en dat er juridisch gefundeerde keuzes worden gemaakt. Daarmee wordt bijvoorbeeld ook voorkomen dat er bij incidenten overhaaste beslissingen worden genomen of dat er in een re-integratietraject onjuiste stappen worden gezet. Beatrijs vindt het belangrijk dat werkgevers én werknemers zorgvuldig met elkaar omgaan. Haar voorkeur gaat uit naar het bereiken van een praktische oplossing in onderling overleg. Beatrijs is daarbij voor haar cliënt vasthoudend en resultaatgericht. Zij heeft oog voor onderlinge verhoudingen en de menselijke maat. Bij geen gehoor en onredelijke standpunten wordt er geprocedeerd.

Naast het arbeidsrecht behandelt Beatrijs voor schoolbesturen onderwijsrechtelijke kwesties, bijvoorbeeld vragen naar aanleiding van: klachten van ouders, passend onderwijs, schorsing van leerlingen en hoe om te gaan met gescheiden ouders. Beatrijs heeft al vaak schooldirecteuren en leerkrachten bijgestaan bij landelijke klachtencommissies.

Beatrijs vindt het leuk om kennis te delen. Zij geeft halfjaarlijks een seminar op het gebied van arbeidsrecht en geeft ook voor werkgevers in-house cursussen dossieropbouw.

Beatrijs reageert snel, zij is pragmatisch in haar advies en duidelijk in haar uitleg. “Wat heerlijk dat je me gewoon vertelt wat ik moet doen, in plaats van dat ik een advies van drie A4 krijg en het dan nog niet weet”, beschouwt zij als een groot compliment van één van haar cliënten.

Beatrijs Dijkstra heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende rechtsgebieden geregistreerd:

  • arbeidsrecht
  • onderwijsrecht

Deze registratie verplicht haar elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd rechtsgebied.

Nevenfuncties

  • Lid van de Vereniging Arbeidsrecht Advocaten Nederland (VAAN)
  • Lid van de Vereniging voor Ambtenaar en Recht
  • Lid Raad van Toezicht Bibliotheek Kennemerwaard

Een helder en onomwonden advies voor een redelijke prijs.