Mr. Dr. B. (Bart) Breederveld

+31 (0)85 049 95 31
+31 (0)72 515 54 93
Breederveld@rensenadvocaten.nl

Specialisaties

Erfrecht en boedelverdelingAfwikkelen vermogen na echtscheiding
Faillissementsrecht

Laat ons contact met u opnemen.

Neem contact met me op

Biografie

Bart Breederveld studeerde Nederlands Recht en Notarieel Recht aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Hij is sinds 1979 advocaat en mede-oprichter van het kantoor (1983). Zijn aandachtsgebieden zijn het personen- en familierecht en het insolventierecht. Hij is een van de toonaangevende advocaten gespecialiseerd in het huwelijksvermogensrecht. Hij adviseert zowel cliënten als advocaten met betrekking tot vraagstukken over de afwikkeling van het vermogen na echtscheiding en overlijden en procedeert met name over de vermogensrechtelijke gevolgen ervan. Er verschijnen regelmatig publicaties van zijn hand. In 2008 promoveerde hij op een proefschrift over de huwelijksgemeenschap en de verdeling door de rechter. Hij is tevens verbonden aan de Vrije Universiteit te Amsterdam en doceert, naast huwelijksgoederenrecht, goederen- en insolventierecht.  Daarnaast doceert hij veelvuldig voor beroepsopleidingen, zowel betreffende de advocatuur als de rechterlijke macht.

Bart Breederveld heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende rechtsgebieden geregistreerd:

  • familierecht
  • erfrecht

Deze registratie verplicht hem elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd rechtsgebied.

Nevenfuncties

  • Docent Goederen- en Insolventierecht aan de Vrije Universiteit Amsterdam
  • Raadsheer-plaatsvervanger bij het Gerechtshof te 's Gravenhage
  • Lid van de redactie van FJR (Tijdschrift voor familie- en jeugdrecht)

Het zwaartepunt van mijn praktijk ligt met name bij het adviseren en procederen ten aanzien van complexe boedelvraagstukken met betrekking tot scheidingen en nalatenschappen.